Jaunumi

Lai ieviestu Rīcības programmu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalstam Latvijā2021.–2027.gadam,  nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Latvijas Zvejnieku federācija sagatavojusi ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu par biedrības un tās biedru paveikto 2020. gadā.

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” decembra numurā iepazīstinām ar konkursa “Lielais loms 2020” laureātiem visās septiņās nominācijās.

Publicēts atskats uz Zivsaimnieku gadskārtējo konferenci, ko rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju.

Aizvadītais gads zivsaimnieku sabiedrībā iezīmējis kādu jaunu tendenci – līdzšinējie zivju apstrādes uzņēmumi ķērušies pie zvejošanas, savukārt zvejnieki – pie apstrādes uzņēmumu izveides.

Zivsaimniecībā vēl nav apgūti 56 miljoni eiro, un nozares vadība aicina aktīvāk izmantot ES finansējumu.

Lielākajai daļai Latvijas zivsaimniecībai nozīmīgāko ūdenstilpju ir publisks statuss (atbilstoši Civillikumam – publiskie ūdeņi un ūdeņi ar valsts zvejas tiesībām), kas valstij uzliek noteiktu atbildību par zivju resursu ilgtspējas nodrošināšanu tajās.

Ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod “Latvijas Zivsaimniecības gadagrāmatu”. Šis ir gadagrāmatas izdošanas 24.

Tūlīt vajadzētu sākties ziemai, bet rudens gan Latvijas laukos, gan arī zivju audzētājiem bija ražas laiks.

Eiropas Komija 2019. gadā nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Zaļo kursu, kura mērķi ir veicināt resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru aprites ekonomiku, kā arī atjaunot bioloģisko daudzveidību un samazināt piesārņojumu.

Ikviens, kurš nepaguva tiešsaistē noskatīties  27.novembra konferenci, "Zivsaimniecības jaunie izaicinājumi un iespējas",
nu to var izdarīt ierakstā, kas pieejams mājaslapā www.zivjutikls.lv.

Lapas