Lauksaimniecība

5. decembris, Grobiņa | seminārs par sojas audzēšanu un pielietošanas iespējām

Ceturtdien, 2019. gada 5. decembrī Grobiņā notiks informatīvā tikšanās par sojas audzēšanu un tās praktisku pielietojumu lopkopībā un graudkopībā.

Norises datums un laiks: 2019. gada 5. decembrī plkst. 11:00 (reģistrācija sākot no plkst. 10:30).

Norises vieta: Grobiņas kultūras nams “Robežnieki” (Liepu iela 1A, Robežnieki, Grobiņa).

Ozolnieki | Mācības AAL lietotājiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 4 mācību dienas 20., 21., 27., 28.11.2019.

Uz mācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) apliecības sagatavošanai.

Talsu novada lauksaimnieku grupa oktobrī devās noskaidrot, kādas tehnoloģijas izmanto ungāru lauksaimnieki savas produkcijas ražošanai.

Pirmās palīdzības sniegšana gaļas šķirnes liellopiem, nepieciešamā veterinārā profilakse, palīdzība dzemdībās

2019. gada 13.-14. novembrī Latgalē notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" organizētās divu dienu mācības "Pirmās palīdzības sniegšana gaļas šķirnes liellopiem, nepieciešamā veetrinārā profilakse, palīdzība dzemdībās".

Teorijas daļa notiks Rudzātos, Līvānu novads. Praktiskā daļa notiks saimniecībā SIA Rudzāts (Līvānu nov., Rudzātu pag.).

Lektors - veterinārārsts Āris Žentiņš.

Profilaktiskie pasākumi liellopu ganāmpulkos

Šī gada 21.novembrī SIA LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo semināru "Profilaktiskie pasākumi liellopu ganāmpulkos".
Tiks izskatītas sekojošas tēmas:
1) Profilaktiskie pasākumi slimību ierobežošanai piena un gaļas liellopu ganāmpulkos (šajā sadaļā tiks apskatīta liellopu reprodukcija, liellopu lipīgās slimības, nagu griešanas aktualitātes, svešķermeņu izraisītās slimības, jaundzīvnieku veselība);

"Zaļās lapiņas" sarunas Latvijas novados par bioloģisko lauksaimniecību un eAgronom rīku

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" sadarbībā ar uzņēmumu eAgronom uzsāk "zaļās lapiņas" semināru ciklu Latvijas novados.

Semināra tēmas:
* Bioloģoskās lauksaimniecības ražošana un pārstrāde;
*Traktortehnikas, speciālās traktortehnikas, piekabes atbilstības vērtēšana;
*Augu aizsardzības līdzekļu smidzināšanas iekārtas tehniskā stāvokļa novērtēšana;
*Sertifikācijas shēmas eksporta veicināšanai ( BLA jomā);
*eAgronom - lauksaimniecības datorprogramma, kas apvieno visu saimniecības informāciju vienuviet.

Diskusija par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada - prioritātes izvirzīto pasākumu sasniegšanai

Šī gada 25.jūlijā tiek organizēta diskusija par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada - prioritātes izvirzīto pasākumu sasniegšanai. Diskusijas laikā lauksiamnieki tiek aicināti izvirzīt svarīgākās prioritātes un izteikt idejas un priekšlikumus izvirzītajām prioritātēm.
Norises vieta; Ludza, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zāle
Sākums plkst. 10.00

Biežāk sastopamo liellopu slimību profilakse un dzemdību palīdzības sniegšana.

SIA LLKC Alūksnes KB organizē izglītojošo semināru liellopu ganāmpulku īpašniekiem par profilakses pasākumiem biežāk sastopamo slimību ierobežošanai un, kas jāņem vērā sniedzot dzemdību palīdzību. Kā lektors uzaicināts praktizējošs veterinārārsts Aldis Drikāns. Sākums plkst.10:00.

Dalībai seminārā obligāta pieteikšanās, jo vietu skaits ierobežots.

Oktobra izskaņā norisinājās LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens uz saimniecībām Ērgļu, Madonas un Varakļānu novadā, kas veiksmīgi darbojas aitkopības nozarē. Braucienā devās ne tikai Rēzeknes, bet arī tuvējo novadu interesenti.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība