Lauksaimniecība

Ogu diena Latvijas Valsts augļkopības institūtā

Tēmas:
risku mazinošās audzēšanas tehnoloģijas avenēm un saldajiem ķiršiem,
barības elementu iznesas upenēm un avenēm,
pumpuru ērces un reversijas vīrusa izplatība,
upeņu šķirnes,
ķiršu šķirnes, ķiršu veidošana,
ogulāju slimības un kaitēkļi,
interesantais starptautiskajā upeņu audzētāju konferencē.

Kā ierasts lauku dienās, reģistrācija no 9.00, sākums 10.00, teorētiskajai daļai sekos otrā daļa institūta dārzā.

www.fruittechcentre.eu, www.lvai.lv

LLKC Dobeles nodaļa sarīkojusi vairāku dienu izglītojošo semināru gaļas liellopu audzētājiem, kas noslēdzās ar pieredzes apmaiņas braucienu.

Kuldīgas novada Padures pagastā zemnieku saimniecības „Laivenieki” un SIA „Solanum” ar kartupeļu audzēšanu nodarbojas ilgus gadus, un arī  šosezon jau ceļ galdā jauno ražu.

 Nākamā „Zālēdāju projekta” fermu diena notiks 3. jūlijā SIA „Mikaitas”, kas atrodas Limbažu novada Limbažu pagasta Kaijciema „Bodītēs”.

Bijušo Krāslavas rajona lauksaimniecības speciālistu, kolhozu un sovhozu vadītāju ikgadējā tikšanās notika 20. jūnijā, un uz to pulcējās 55 dalībnieki.

Demonstrējums "Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana integrētā saimniecības sistēmā"

LLKC Valsts Lauku tīkla ietvaros tiek rīkots demonstrējums zs "Korsikova" (Preiļu novads, Preiļu pagasts) "Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana integrētā saimniecības sistēmā"
27.jūnijā plkst. 11:00 pulcēšanās notiek LLKC Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulvāris 21 b, tālāk visi kopā dodoties uz demonstrējuma saimniecību.
Sīkāka informācija pie Ineses Magdalenokas, tel.nr. 26329462, 25907315

Kokneses novada zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi” noticis LLKC organizētais seminārs par efektīvu kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanu.

Aizvadīts pirmais Zālēdāju projekta pavasaris, kurā aicinājām piedalīties ganību, pļaujamo platību un dabisko pļavu apskatē un novērtēšanā.

„ Sabiedrība domā, ka lauksaimnieks savā „alkatībā”, īpaši lielsaimnieks, dabas resursus tikai noplicina.

Šodien apbalvots starptautiskā konkursa „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2014" Latvijas finālists – Z/S „Mežacīruļi”, kur saimnieko Juris un Vija Cīruļi.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība