Riebiņu novads

Informatīvs seminārs Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.

Norises vieta: Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde, Miera iela 1, Silajāņu pag., Riebiņu novads
Datums: 17.03.2015.
Semināra programma:
10:00-11:00 Tiešie maksājumi, to saņemšanas nosacījumi (zaļināšana).Lektors - Jolanta Augšpūle, LLKC Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
11:00-11:30 LAP investīciju piesaiste ( „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, „Jaunie lauksaimnieki”, „Mazo saimniecību attīstība” nosacījumi). Lektors - Lidija Kivleniece, LLKC Preiļu konsultāciju biroja ekonomikas konsultante

Informatīvs seminārs :Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Norises vieta: Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde, Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pag.,Riebiņu novads
Datums: 16.03.2015.
Semināra programma
10:00-11:00 -Tiešie maksājumi, to saņemšanas nosacījumi (zaļināšana). Lektors - Aivars Znotiņš, Dienvidlatgales RLP Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājs
11:00-12:00 - LAP investīciju piesaiste ( „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, „Jaunie lauksaimnieki”, „Mazo saimniecību attīstība” nosacījumi). Lektors - Normunds Lāčaunieks, Dienvidlatgales RLP Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājs

Riebiņu novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos no 21.01-27.01.2015.

Riebiņu novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, deputātiem un domes speciālistiem:

21. janvārī plkst. 10:00 – Sīļukalna pag. terit. pārvaldē.
21. janvārī plkst. 12:00 – Galēnu pag. terit. pārvaldē.
22. janvārī plkst. 10:00 – Stabulnieku pag. terit. pārvaldē.
22. janvārī plkst. 12:00 – Silajāņu pag. terit. pārvaldē.
27. janvārī plkst. 10:00 – Rušonas pag. terit. pārvaldē.
27. janvārī plkst. 17:00 – Riebiņu kultūras centrā.

Lapas

Subscribe to RSS - Riebiņu novads