Riebiņu novads

Informatīvs seminārs Riebiņu novadā - Jaunākais par ES atbalstu mežu apsaimniekošanā, jaunaudžu kopšanā un aktualitātes lauksaimniecībā

ES atbalsta pasākumu projektu izpildes kvalitātes izvērtēšana atbilstoši meža nozares normatīvo aktu prasībām un plānotajiem projektu izpildes rezultātiem. Apakšpasākuma „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai ” 3.kārta(projektu atlases kritēriji. Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Tīraudžu un mistraudžu veidošanas principi, to novērtēšana dabā.
Projekti un investīcijas: Ieguldījumi materiālajos aktīvos; Jaunie lauksaimnieki; Mazo saimniecību attīstība.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”

LLKC Preiļu nodaļa 14.11.2016. organizē Valsts Lauku tīkla aktivitāti „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” Sīļukalna pamatskolā.
Dienas programma:
10:00-11:00 - ZS Pumpuri saimniekošanas pieredze mājražošanā, dažādu siera veidu degustācija. z/s Pumpuri saimniece Ina Mičule.
11:00 – 12:00 - Uzņēmējdarbības iespējas laukos. Augļu un ogu dārzi, dažādu ābolu šķirņu salīdzināšana, ābolu un ābolu sulas degustācija. z/s Ošlejas saimniece Anita Sērmā.

„Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībās”

„Zālēdāju projekta” demonstrējuma „Dažādās veģetācijas fāzēs pļautas zāles skābbarības kvalitātes vērtējums un sagatavošanas tehnoloģiju salīdzinājums slaucamo govju saimniecībās” ietvaros notiks seminārs 8. novembrī plkst. Riebiņu novada Galēnu KN telpās.

Semināra sākums plkst.10.00

Darba kārtība:

Informatīvais seminārs Silajāņos - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa 7.04.2016. Silajāņu pagasta teritoriālā pārvaldē (Miera iela 1,Silajāņu pagasts, Riebiņu novads) plkst. 10:00 organizē informatīvo semināru lauksaimniekiem par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Seminārs Stabulniekos ''Sekmīga ganību perioda uzsākšanas priekšnoteikumi piena lopkopības saimniecībās''

SIA LLKC Preiļu nodaļa 14. 04. 2016. plkst. 10:00 organizē izglītojošu semināru „Sekmīga ganību perioda uzsākšanas priekšnoteikumi piena lopkopības saimniecībās”.

Norises vieta: Stabulnieku kultūras nams, Stabulnieki, Riebiņu novads.

Semināra programma:

Informatīvs seminārs Rušonā - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa 22.03.2016. plkst. 10:00 organizē informatīvu semināru Rušonas pagasta teritoriālā pārvaldē ( Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads) Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Semināra programma:
10:00-10:30 LAP investīciju piesaiste(''Ieguldījumi materiālajos aktīvos'', ''Jaunie lauksaimnieki'', Mazo saimniecību attīstība ''nosacījumi). Mārīte Vucenlazdāne, LLKC Preiļu konsultāciju biroja vadītāja

Informatīvs seminārs Riebiņu novadā - Aktuāla informācija lauksaimniekiem

LAP investīciju piesaiste(''Ieguldījumi materiālajos aktīvos'', ''Jaunie lauksaimnieki'', Mazo saimniecību attīstība ''nosacījumi). Aktualitātes grāmatvedībā 2016.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.). Aktualitātes mežsaimniecībā. AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” aktualitātes.

Informatīvs seminārs Riebiņu novadā - Aktuāla informācija lauksaimniekiem

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” aktualitātes. LAP investīciju piesaiste(''Ieguldījumi materiālajos aktīvos'', ''Jaunie lauksaimnieki'', Mazo saimniecību attīstība ''nosacījumi).. Aktualitātes grāmatvedībā 2016.gadā. Aktualitātes mežsaimniecībā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Pieredzes apmaiņas brauciens Balvu puses mājražotājiem.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa 26.oktobrī organizē pieredzes apmaiņas braucienu "Mazo saimniecību konkurētspējas paaugstināšana mājražošanā".
Mērķauditorija ir esošie un topošie mājražotāji, mazās lauku saimniecības, kuras vēlas dažādot saimniecisko darbību. Pieredze tiks gūta Riebiņu, Preiļu un Aglonas novados.
Izbraukšana plkst. 7:30 no Balvu Konsultāciju biroja stāvlaukuma, Brīvības ielā 46a, Balvos.
Braucienam obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālr. nr. 29103683 (Liene) vai 20220919 (Arita) līdz 22.10.2015. plkst. 16:00

Lapas

Subscribe to RSS - Riebiņu novads