Riebiņu novads

Informatīvs seminārs Riebiņu nov.| Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Aktualitātes ES maksājumos 2019.gada platību sezonā.Aktualitātes integrētajā laukaugu audzēšanā. Grāmatvedības aktualitātes
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem.Aktualitātes LAP pasākumos. ES atbalsts mežsaimniecībā(jaunaudžu retināšana, meža
ieaudzēšana). Konsultāciju projekts, mācību braucieni

Informatīvs seminārs Sīļukalnā "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 05.03.2019. plkst. 10:00 Preiļos organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde, Latgales iela 3, Sīļukalns, Riebiņu nov.,

Informatīvs seminārs Stabulniekos "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 03.04.2019. plkst. 10:00 Stabulnieku kultūras centrā organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., LV-5333

Pieredzes apmaiņas brauciens: Zivsaimniecības popularizēšana skolās

LLKC Preiļu nodaļa organizē pieredzes apmaiņas braucienu "Zivsaimniecības popularizēšana skolās". Pieredzes apmaiņas braucienā piedalās Riebiņu vidusskolas 6. un 7. klases skolēni.
Brauciena programma:
1. Dabas izglītības centrs "Rāzna". Populārākās zivju sugas Latvijā. Makšķerēšanas noteikumi, to ievērošana. Ūdenstilpnes dzīve un cilvēka loma tajā. Informatīvas un izglītojošas spēles - par un ap zivīm. Regīna Indrike (Dabas izglītības centra "Rāzna" vadītāja).

Stabulnieki | Informatīvais seminārs: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Stabulnieku teritoriālā pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Stabulnieki,
Norises laiks: 13.aprīlis plkst. 13:15
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Galēni | Informatīvais seminārs: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Galēnu pagasta pārvalde, Liepu iela 1, Galēni, Riebiņu novads
Norises laiks: 13.aprīlis plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Preiļi | Informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"
Semināra norises vieta: Preiļu novada domes zāle, Raiņa bulvāris 19, Preiļi
Norises laiks: 10.aprīlis plkst. 10:00

Silajāņi, Riebiņu nov. | Informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde, Miera iela 1, Silajāņi, Riebiņu novads
Norises laiks: 9.aprīlis plkst. 12:30
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Semināra ilgums 3 stundas.

Riebiņi | Informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Riebiņu kultūras centrs, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads
Norises laiks: 9.aprīlis plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Semināra ilgums 2 stundas.

Lapas

Subscribe to RSS - Riebiņu novads