Pārgaujas novads

Fermu diena par gaļas liellopu audzēšanas metodēm

Zālēdāju projekta fermu diena par gaļas liellopu audzēšanas metožu salīdzinājumu āra apstākļos un novietnē notiks 9. jūlijā pulksten 11 Stalbes pagasta „Iktēs”.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” jeb Zālēdāju projekta ietvaros turpina rīkot fermu dienas demonstrējumu tīkla saimniecībās.

Darba kārtība:

Pirmā daļa („Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads) plkst. 10.30 –13.00

10.30–11.00 – Dalībnieku reģistrācija

Asnu diena

19. aprīlī, no plkst. 11 – 15 tradicionālajā Straupes lauku labumu tirdziņā, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, notiks “Asnu diedzēšanas darbnīca”.

Kontaktpersona: Rudīte Vasile m.t.29464946

Iedzīvotāju sanāksmes novados par iespējām saņemt finansējumu LEADER projektiem - Straupē

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" šobrīd uzsāk darbu pie jaunā plānošanas perioda, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes LEADER programmas finansējuma apguvei.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Informatīvs seminārs - ES atbalsts mežu īpašniekiem un meža nozares aktualitātes

Eiropas atbalsts mežu īpašniekiem. Aizaugušās zemes- negatīva tendence Latvija laukos. Valsts kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADTun mikroliegumos. Meža izstrādes īpatnības un sekas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā. PEFC meža sertificēšanas sistēmas raksturojums. Meža ieaudzēšana un koku audzēšanas kārtība lauksaimniecības zemēs. Attālās vides izpētes tehnoloģiju izmantošanas iespējas.

Lapas

Subscribe to RSS - Pārgaujas novads