Pārgaujas novads

Informatīvs seminārs Pārgaujas novadā |Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Īpašumā "Billēni" hibrīdās apses(papeles) koku stādījumi lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. Ieaudzēšana, kopšana, riskino meža dzīvnieku bojājumiem. Īpašumā"Āpšas- 1"ES atbalsta aktivitāte jaunaudžu retināšana. Projekta realizācijas prakse mežā. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana pēc projekta īstenošanas. Diskusijas un atbildes uz jautājumiem.

Cēsis | Grupu konsultācija "Produkcijas mārketings un realizācija"

20. novembrī SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Cēsu birojs organizē grupu konsultāciju mājražotājiem par tēmu "Produkcijas mārketings un realizācija". Dienas pirmajā daļā iepazīsimies ar Straupes lauku labumu tirdziņu kā iespēju mājražotājiem, dažādu mājražošanas zīmolu attīstību, savukārt, dienas otrajā daļā skatīsim mājražojumu realizācijas iespējas vietējā tirdzniecības tīklā, kā arī mārketinga pasākumus veiksmīgai darbības attīstībai.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc lūgums pieteikt savu dalību līdz 2019. gada 15. novembrim.

Aktualitātes lauku uzņēmējiem Pārgaujas novadā

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

LLKC Cēsu nodaļa 2019. gada 16. aprīlī, Pārgaujas novada "Iktes" pulksten 10.00 - 13.00 rīko informatīvo semināru lauksaimniekiem par Lauku attīstības programmas aktualitātēm, pasākumiem un finansējuma piesaisti.

Programmā:
Aktualitātes platību maksājumos un investīciju pasākumos.
Aktualitātes lauksaimniecībā 2019. gadā.
Finanšu institūcijas Altum aktuālais atbalsts lauksaimniekiem.
Konsultatīvais atbalsts lauku uzņēmējiem 2019. gadā.

Informatīvs seminārs Stalbē |ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā. Jaunākā informācija. Meža nozare un politiskie procesi Eiropā. Valsts darba inspekcijas
funkcijas. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. Mazo ērgļu aizsardzība Latvijā. Jaunākā informācija par meža stādāmo materiālu.
Āfrikas cūku mēra un citu slimību izplatība Latvijā. Filma par dabas aizsardzību. Diskusijas

Informatīvs seminārs Pārgaujas novadā - Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse

Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse. Raksturojošo audzes rādītāju noteikšana,- audzes formula vecums, bonitāte,
vidējais augstums, vidējais caurmērs, vecums, šķērslaukums. Krājas noteikšana. Nepieciešamā dokumentācija un veicamie darbi, lai varētu veikt koku ciršanu.ES atbalsta iespējas īpašumā.
Pulcēšaqnās un semināra atklāšana pie Stalbes tautas nama. Došanās uz objektu

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" informē, ka līdz 2018. gada 25. jūnijam var iesniegt pieteikumus uz LEADER projektu konkursa V kārtu

 Vidzemes lauku partnerība “Brasla” no 2018. gada 25. maija – 25. jūnijam izsludina LEADER projektu konkursa V kārtu

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam, un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Stables pagasts | Informatīvais seminārs lauku uzņēmējiem Pārgaujas novadā

Informatīvais seminārs lauksaimniekiem par jaunumiem un izmaiņām ES un valsts atbalsta maksājumos. Pieteikšanās kārtība platību maksājumiem 2018.gadā. Platību maksājumu nosacījumu atbilstības ievērošana. Kā arī informācija par 2018. gada aktuālajām likumdošanas un nodokļu izmaiņām, kas jāņem vērā lauksaimniekiem kārtojot uzņēmumu grāmatvedību. Informācija no Lauksaimniecības datu centra par elektronisko datu ievadi LDC sistēmā.

Informatīvs seminārs Pārgaujas novadā - Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz mežu apsaimniekošanu.

ES atbalsta pasākums meža ieaudzēšana,apskate dabā. Vietas izvēle,nepieciešamā dokumentācija, stādāmā materiāla izvēle,
ierīkošanas process īpašumā "Pulkas". Īpašumā "Leišsalas",ES atbalsta aktivitāte - jaunaudžu retināšana, valdošās koku sugas nomaiņa Ba sugu nomaiņa mežaudzē no 30 gadu vecuma. Vietas izvēle, nepieciešamā dokumentācija, stādāmā materiāla izvēle, ierīkošanas process. Īpašumā "Tīraines" ES aktivitātes - meža ieaudzēšana, jaunaudžu retināšana, neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar

Lapas

Subscribe to RSS - Pārgaujas novads