Jēkabpils novads

Radošās domas dienas Kaldabruņā

No 16.-18. jūlijam biedrība "Ūdenszīmes" rīko pasākumu ar mērķi
– kustināt radošo domāšanu, iepazīties ar jaunajām vēsmām mākslā – jauniem cilvēkiem, nestandarta iecerēm, utt – visām tām lietām, kas tālos laukus sasniedz reti un, ja arī sasniedz, tad ļoti samazinās to cilvēku skaits, kuri vēlētos tās satikt ar laipnību...

LEADER programmas 2007.–2013. rezultāti un ietekme biedrības „LP Sēlija” teritorijā

Lai izvērtētu iepriekšējā periodā ieviestās LEADER programmas rezultātus, kā arī, lai uzklausītu visus ieteikumus nākamajiem LEADER ieviešanas gadiem, biedrība Lauku partnerība „Sēlija” organizē semināru ciklu. Pirmajā semināru lokā tikāmies ar pašvaldību darbiniekiem, un nu, marta mēnesī, uzsākam nākamo loku, kurā aicinām piedalīties gan nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmējus, gan visus labākā dzīvē ieinteresētos lauku teritoriju iedzīvotājus.
Seminārs „LEADER programmas 2007.–2013. rezultāti un ietekme biedrības „LP Sēlija” teritorijā”

Lapas

Subscribe to RSS - Jēkabpils novads