Jēkabpils novads

Iespējas mazo saimniecību attīstībai

SIA LLKC Jēkabpils nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana

Apakštēma: Iespējas mazo saimniecību attīstībai

Mērķis: Izglītot mazo saimniecību īpašniekus par pieredzi un pasākumiem, kas orientēti uz nelielo saimniecību izaugsmi un iekļaušanos tirgū, rast atbildes saimniekošanas pilnveidošanai un plānot saimniecības turpmāko darbību.

Pieteikšanās obligāta līdz 09.12.2015. anita.putka@llkc.lv vai 26511269 vai 65207071

Izglītojošs seminārs - Baltalkšņa audzēšana, ekonomiskais ieguvums un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Tendences meža atjaunošanā privāto meža ralph lauren outlet online īpašnieku mežos.. Paredzamais ES atbalsts šīs tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā koku suga Latvijā? Dabisko baltalkšņa audžu kopšana un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle.

Radošās domas dienas Kaldabruņā

No 16.-18. jūlijam biedrība "Ūdenszīmes" rīko pasākumu ar mērķi
– kustināt radošo domāšanu, iepazīties ar jaunajām vēsmām mākslā – jauniem cilvēkiem, nestandarta iecerēm, utt – visām tām lietām, kas tālos laukus sasniedz reti un, ja arī sasniedz, tad ļoti samazinās to cilvēku skaits, kuri vēlētos tās satikt ar laipnību...

Lapas

Subscribe to RSS - Jēkabpils novads