Jēkabpils novads

Dunavā 17.06.2022. | Lauka diena par augsnes apstrādes tehnoloģijām graudaugos

LLKC sadarbībā ar  z/s“ Lejas Jērāni” (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads), Agroresursu un ekonomikas institūtu un Latvijas Zemnieku federāciju aicina 17. jūnijā apmeklēt lauka dienu “Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai“.

Norises vieta: 1. daļa – z/s “Rītausmas” kafejnīca Dunavā, Jēkabpils novads, Dunavas pagasts (GPS 56.21446, 26.20305), 2. daļa – z/s “Lejas Jērāni” demonstrējuma ziemas kviešu lauks (sekot norādēm autoceļa V783 posmā starp Dignāju un Sudrabkalnu).

17. jūnijā Kaldabruņas skolā pasākums „Saulgriežu pļavā, Saulgriežu debesīs”.

Jūnijā biedrība „Ūdenszīmes” Kaldabruņā sāk īstenot projektu „Sēlijas ģimeņu vasara”, tas ir veltīts ģimenēm ar bērniem.
Pirmais šī projekta pasākums „Saulgriežu pļavā, Saulgriežu debesīs” norisināsies piektdien, 17. jūnijā, no pl. 11 00 Kaldabruņas skolā.
Pasākuma laikā iepazīsimies ar pļavas augiem un to pielietojumu, vīsim vainagus un veidosim neparastas dekorācijas un vides objektus – apmeklētāji noteikti gūs iedvesmu savas sētas dekorēšanai gada gaišākajos svētkos.

Pastaiga izaugsmei

5.jūnijā plkst.10:00 Viesītē biedrība “Lauku partnerība Sēlija” aicina doties pastaigā, kuras laikā varēs izzināt gan Viesītes seno stāstu, gan tikties ar Viesītes jaunajiem uzņēmējiem, kuru attīstībai nozīmīgs bijis “LEADER” atbalsts.

Jēkabpils KB. Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

7. un 9. jūnijā Jēkabpils konsultāciju birojs rīko 2 dienu mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem. Mācības notiks klātienē Jēkabpilī 7. jūnijā konsultāciju biroja telpās Bebru ielā 108, bet 9. jūnijā Ābeļu pagasta biotopos “Ozolkalni” un “Vīgriezes” no 10:00 līdz 16:15. Mācības ir bezmaksas.
Pieteikšanās: 2651129 (Anita) vai rakstot uz e-pastu anita.putka@llkc.lv

VIESĪTE | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Kalna Dambrāni” (Viesītes pagasts, Jēkabpils novads), Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt lauka dienu piena lopkopības saimniecībā. Lauka diena notiks 26. maijā no plkst. 10.30 Viesītes kultūras pilī, Smilšu 2, kino konferenču zālē; otrā daļa – z/s “Kalna Dambrāni” govju novietnē Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā.

15.03.2022., MKPC Sēlija | Zoom platforma | Informatīvs seminārs " Mizgrauža izplatības risks un ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums;
• Izplatības risks reģionos (LVMI "Silava" monitoringa dati);
• Pasākumi egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanai.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: inga.busa@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Pamatlietas, kas jāņem vērā apsaimniekojot meža īpašumu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt informāciju par pamatlietām, kas jāņem vērā apsaimniekojot meža
īpašumu – ar kādiem darbiem un finansiālo ieguldījumu jārēķinās meža īpašniekam.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/GBDJ6vefyqxeVyWm6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Īsteno savu ideju, piesakoties biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" LEADER projektu 10.kārtā!

Jēkabpils novadā izsludināta biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārta !
Par * LEADER finansējuma piesaistes pieredzi;
*biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" teritorijā izsludinātajām rīcībām, to rezultatīviem rādītājiem, līdzekļu apjomu, projektu iesniegšanas termiņiem un vērtēšanas kārtību;
*projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta īstenošanas prasībām atbilstoši normatīvajiem dokumentiem;

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Dabas aizsardzības prasībās meža apsaimniekošanā, praktiski piemēri"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā, kā arī iepazīties ar dažādiem praktiskiem piemēriem šajā jomā no mežsaimniecības prakses.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/cXKRVcUvPvaSM5719
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Jēkabpils novads