Zivju fonds turpina projektu izskatīšanu un piešķir atbalstu

 Zivju fonds (ZF) turpina piešķirt finansējumu zivju pētījumiem, to pavairošanai un aizsardzībai, kā arī sabiedrības informēšanai un dalībai starptautiskos pasākumos šajās jomās.

 Ņemot vērā ārkārtas situāciju, elektroniskās saziņas veidā notikušas jau trīs ZF padomes sēdes.

 ZF padomes sēdē 17. un 18. martā tika izskatīti pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un pasākumam “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2020. gada 1. kārtā iesniegtie projekti. Pilnā vai daļējā apmērā atbalstīti 18 sabiedrības informēšanas pasākumiem iesniegtie projekti, piešķirot finansējumu 180 353,61 eiro, un dalībai 10 starptautiskos pasākumos iesniegtie projekti, piešķirot 27 466,15 eiro. Diemžēl vairāki dalībai starptautiskos pasākumos atbalstītie projekti neilgu laiku pēc sēdes jau tika atsaukti, ņemot vērā situāciju pasaulē saistībā ar slimību Covid-19.

 ZF padomes sēdē 24. un  25. martā izskatīti pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2020. gada 1. kārtā iesniegtie projekti. ZF atbalstam pilnā vai daļējā apmērā kvalificējās 62 iesniegtie projekti, kas visi arī tika atbalstīti. Projektiem piešķirts finansējums 335 509,51 eiro.

 ZF padomes sēdē 28. un 29. aprīlī izskatīti pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” 2020. gada 1. kārtā iesniegtie projekti. ZF atbalstam pilnā vai daļējā apmērā kvalificējās 26 pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai iesniegtie projekti, kam tika piešķirts finansējums 231 949,86 eiro, un 14 pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” kārtai iesniegtie projekti, kam piešķirts finansējums 68 218,63 eiro.

 No 2. jūnija līdz 15. augustam var iesniegt projektus zivju resursu aizsardzības pasākumam

 ZF padome nolēma izsludināt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” projektu iesniegumu iesniegšanas 2020. gada otro kārtu ZF pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.Pretendenti projektus varēs iesniegt no šī gada 2. jūnija līdz 15. augustam. Kopējais kārtai pieejamais atbalsta apmērs ir 90 000 eiro.

Projektu iesniedzējiem jāievēro nosacījums, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu summa nedrīkst pārsniegt maksimālo atbalsta apmēru 20 000 eiro, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība.

Projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais ZF finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:

 

I Kvadricikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis, kura iegādi pieļauj ZF atbalsta nosacījumi

12 500 eiro

II RIB tipa laiva:

* iekšējiem ūdeņiem

* jūras ūdeņiem

 

 

1500 eiro

 

6000 eiro

III Stikla šķiedras vai alumīnija laiva

9000 eiro

IV Laivas dzinējs

  • izmantošanai iekšējos ūdeņos
  • izmantošanai jūras ūdeņos

 

 

3500 eiro

8000 eiro

V Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu

4500 eiro

VI Tālskatis

450 eiro

VII Nakts redzamības iekārta

2500 eiro

VIII Video kamera ar SD kartēm

400 eiro

IX Termokamera

3000 eiro

X Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai sarežģītos apstākļos) ar komplektāciju

600 eiro

XI Meža kamera ar komplektāciju

350 eiro

XII Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS

3000 eiro

XIII Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu

9000 eiro

XIV Rokas GPS ar komplektāciju

600 eiro

XV Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai

850 eiro

 Uzmanību! Visos pasākumos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projekta mērķiem, pabeidzot projektu, jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests (LAD), pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad ZF padome izskatīs jautājumu par projektam apstiprinātā ZF finansējuma samazinājumu.

 Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz LAD  elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsts zivsaimniecībai”. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar LAD  Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 67027204).

 Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

 

 

Pievienot komentāru