Sagatavots Latvijas Zivju audzētāju asociācijas ziņojums par 2018. gadu

PielikumiPrint

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi” ietvaros biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” izstrādāja ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu par biedrības un tās biedru paveikto 2018. gadā.

Biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” aktīvi piedalās nozares darba grupās, sanāksmēs un padomēs, ZST aktivitātēs un citos pasākumos zivsaimniecības jomā, kā arī iesaistās Eiropas zivsaimniecības organizāciju rīkotajos pasākumos. Biedrības biedri un to pārstāvji ir piedalījušies apmācībās un pieredzes apmaiņas braucienos akvakultūras jomā.

Pielikumi: 

Pievienot komentāru