Polijas zvejnieku realizētie projekti – ciematu attīstība, zivjaudzētavas, veikals un citi

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls no 13. līdz 16. oktobrim rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Iekšējo ūdenskrātuvju saimniecību attīstība un tehnoloģijas Polijā, kas risinājās Ziemeļpolijas teritorijā.

Vispirms notika tikšanās ar zivsaimniecības vietējo rīcības grupu (ZVRG) Morenka. Tā savu darbību uzsāka 2010. gadā un tai pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pēdējā kārtā tika iesniegti 130 projekti, kas liecina par lielu aktivitāti. Nākamgad grupas pārstāvji plāno braukt ciemos uz Latviju, lai apskatītu mūsu realizētos projektus.

ZVRG Morenka galvenās atbalstāmās darbības jomas ir: ciematu attīstība, tajā skaitā ceļu atjaunošana, ūdens vides aizsardzība un privātie zvejnieku projekti.

Šobrīd kopā ir apstiprināti projekti par kopējo summu 5 miljoni eiro. Līdzfinansējuma likmes ir sekojošas: infrastruktūras projektiem – līdz 80%,  ūdens vides aizsardzībai – līdz 80% un privātajiem projektiem – līdz 60%.

Maksimālais pieejamais publiskais finansējums vienam projektam ir līdz 250 000 eiro ciematu attīstībai un līdz 100 000 eiro – individuālajiem projektiem.

Visiem projektiem ir iespēja saņemt avansu 100% apmērā pirms projekta īstenošanas uzsākšanas. Domājot par nākamo plānošanas periodu, vēl nav nolemts – veidot ZVRG atsevišķi no lauku VRG vai strādāt atsevišķi. Poļi uzskata, ka labāk būtu darboties atsevišķi.

ZVRG aptvertajā teritorijā akvakultūras uzņēmumi lielākoties audzē foreles, nedaudz – karpas.

Ar ZVRG Morenka atbalstu īstenots projekts – jahtkluba izveide jauniešiem. Projekta ietvaros rekonstruēts ezera krasts pie jahtu piestātnes un uzbūvēts angārs. Ezera platība ir 130 ha. Jahtklubā apmācītie jaunieši piedalās arī starptautiskās sacensībās.

Pie šī paša ezera piestātnē atrodas arī par pirātu kuģi pārbūvēts zvejnieku kuģis, kas paredzēts tūristu vizināšanai. Kuģis pārbūvēts par privātiem līdzekļiem.

Ezerā tiek veikta arī rūpnieciskā zveja un tiek ielaisti dažādu zivju mazuļi, tajā skaitā dzeltenzuši.

Apskatījām foreļu audzētavu, kurai ir arī savs pārstrādes cehs. Uzņēmums izveidots pirms desmit gadiem par privātajiem līdzekļiem. Gadā vidēji tiek izaudzēts un apstrādāts 800 t foreļu, kas pārstrādes cehā tiek tīrītas un tirgotas vai nu saldētā veidā, vai arī kūpinātas. Zivis tiek audzētas baseinos.

Lašveidīgo zivju audzētāju asociācijas pārstāvis skaidro, ka Polijā akvakultūras uzņēmumiem netiek maksātas kompensācijas ne par kormorānu radītajiem zaudējumiem, nedz arī par vidi saudzējošu saimniekošanu.

Ar ZVRG Morenka vienas akvakultūras audzētavas līdzdalību īstenots projekts – veikala izveide. Tajā tiek tirgota gan pašu izaudzētā un pārstrādātā produkcija, gan arī citur iegādātas zivis. Projekta summa bija 120 000 eiro, līdzfinansējums sasniedza 60%.

Pabijām arī citā, neliela foreļu audzētava, kas pieder vienam saimniekam. Foreles tiek audzētas nelielā kanālā, kam cauri plūst upes ūdens. Gadā tiek izaudzētas vidēji 60 tonnas foreļu.

Zvejnieku ostā Ustkā zvejnieku organizācija ir uzbūvējusi saldētavu, zivju biržu, kā arī tiek piedāvāti zivju filetēšanas pakalpojumi. Te iegādāta un uzstādīta arī zivju pumpēšanas iekārta, kasar ūdens palīdzību izpumpē zivis no kuģiem uz konteineriem, kas krietni paātrina zivju izkraušanas procesu (jauda 40 tonnas dienā). Projekta publiskais līdzfinansējums bija 100% apmērā. Saldētava sastāv no piecām kamerām, katrā no tām ietilpst 120 tonnas zivju. Projekta ietvaros izveidota elektronizēta zivju birža, kuras ietvaros zivis var iegādāties iepriekš reģistrēti zivju pircēji. Zvejnieku organizācijas pārstāvis skaidro, ka izsoles notiekot bez starpniekiem un zivis tiek tieši pārdotas  apstrādes cehiem vai veikaliem. Biržai ir 1 miljona zlotu rezerves fonds, kas tiek izmantots, lai zvejniekiem nebūtu jāgaida, kad zivju pircējs pārskaitīs naudu par darījumu, līdz ar to zvejniekiem tiek samaksāts no rezerves fonda uzreiz pēc darījuma apstiprināšanas. Biržai par darījumu zivju pircējs maksā 1,5% no summas. Zvejnieks nosaka maksimālo un minimālo pārdošanas cenu. Izsole sākas no maksimālās cenas un pamazām samazinās, un pirmais no pircējiem, kas nospiež „pogu” ir izsoles uzvarētājs. Šādā veidā izsoles aizņem mazāk laika.

Nākamajā apmeklētajā foreļu audzētavā arī pārstrādes cehs. Foreles tiek audzētas baseinos. Gadā vidēji izaudzē 700 tonnas foreļu. Audzētava izveidota 1992. gadā. Pārstrādes cehs uzbūvēts, izmantojot ES līdzfinansējumu. Foreles tiek iepakotas, izmantojot MAP tehnoloģiju, kas ļauj saglabāt zivi svaigu septiņas dienas. Ir arī savs inkubācijas cehs, kur no ikriem tiek iegūti foreļu mazuļi. Pārstrādes cehā tiek apstrādātas arī citur iegādātas zivis. Uzņēmumā apstrādē tiek nodarbināti 60 cilvēki, savukārt audzētavā – 12 cilvēki. Uzņēmuma īpašnieks informē, ka kopumā Polijā tiekot izaudzēts 20 000 t foreļu, 20 000 t karpu (lielākoties baseinos) un 1 miljons tonnu lašu (cik noprotams, ieskaitot lašu nozveju). 

Sagatavoja
Dace Millere
LLKC Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Pievienot komentāru