Nolemj par atbilstības sertifikātu izsniegšanu Salacgrīvas zivsaimniekiem

GalerijaPrint

Noslēdzies pārbaudes laiks Salacgrīvas zivsaimniekiem, kuri ar pieteikumu Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) bija apstiprinājuši savu vēlmi ierakstīt Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā vietējo produktu – Salacgrīvas nēģi. Sākumā ražotāju grupa sastāv no sešiem dalībniekiem, bet laika gaitā tā papildināsies ar tiem zvejniekiem un pārstrādātājiem, kuri arī vēlas piebiedroties iniciatoriem novada popularizēšanā.

Attiecībā uz aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas apzīmē ES izcelsmes produktus, pārbaudi par atbilstību produkta specifikācijai pirms produkta laišanas tirgū veic PVD. Procesa gaitā PVD darbinieki nodrošināja ne tikai pārbaudi, bet arī deva padomus zivsaimniekiem par ES prasībām attiecībā uz produktu. Padomi balstījās uz konkrētām ES regulām, kā arī LR normatīvajiem aktiem, kas veicināja pozitīvu pārbaudes procesa gaitu un lēmuma pieņemšanu.

PVD konstatēja ražotā produkta atbilstību specifikācijai un pēc pārbaudes pieņēma lēmumu par atbilstības sertifikātu izsniegšanu. Nākamais solis būs pieteikums, kurš tiks iesniegts Eiropas Komisijā.

Ražotāju  grupa pateicas Diānai Birkenfeldei un Andrim Vaideram par atbalstu!

Jānis Kravalis,

Siguldas nodaļas  lauku attīstības/zivsaimniecības konsultants

Foto galerija: 

Pievienot komentāru