Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas ziņojums par 2019. gadu

PielikumiPrint

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi” ietvaros biedrība „Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija” izstrādājusi  ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu par biedrības un tās biedru paveikto 2019. gadā.

Pievienot komentāru