Klāt šī gada pirmā “Zivju Lapa”

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” pirmā ceturkšņa izdevums. Tajā Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta projektu vadītājs Kristaps Gramanis stāsta par Valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātēm 2018. gadā – mācībām, semināriem, pieredzes braucieniem u. c. Savukārt Latvijas Zemkopības ministrijas speciālisti skaidro atbalsta iespējas zivsaimniecībā, kas šogad sasniegs vairāk nekā 30 miljonu kopējo apjomu. Paziņoti arī LLKC rīkotā makšķerēšanas karšu konkursa rezultāti, un redzams, kā uzvarētāji saņem savas balvas – laivu un ledus urbjus. Apkopoti konsultāciju pasākumi, kurus akvakultūras saimniecībām  sniedzis Zinātniskais institūts “BIOR”. Informācija arī par to, kā turpmāk tiks uzlabota zvejas produktu izsekojamība Latvijā, apriti reglamentējot topošajos Ministru kabineta noteikumos. Varam uzzināt arī par pprojektu “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē”, ko kopā ar speciālistiem veic sešas piekrastes vietējās rīcības grupas.

Skatīt šeit: ZIVJU LAPA NR. 1 (39) 

Dace Millere,

LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru