Seminārs“Aktualitātes zivsaimniecības nozarē”

Datums: 
27. Februāris, 2019

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Siguldas nodaļa, ZST pasākumu ietvaros, 27.februārī organizē izglītojošo semināru.Sākums plkst.11.00, Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

Semināra mērķis-izglītot zivsaimniekus par sekojošo:
• prasības pārtikas izsekojamības sistēmai zivsaimniecības nozares uzņēmumos(preču pavaddokumenti, pārtikas identifikācija un uzskaite, preču marķējums, iekšējie pieraksti), strādājot vietējā tirgū un ES pārtikas kvalitātes shēmās:
• zivsaimniecības nozares uzņēmumu produktu specifikācijas izveidošana(produkta un tā ražošanas metodes apraksts)reģistrācijai ES pārtikas kvalitātes shēmās, praktiskie piemēri;
• sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas plānotās darbības EJZF Rīcības programmā ”Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana”;
• pārtikas izsekojamības sistēmas ieviešana praksē zivju produkcijas mājražošanas uzņēmumā.
Tēmas prezentēs sekojoši lektori: Andris Vaiders (Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākais eksperts ); Diāna Birkenfelde (Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja ); Dzintra Eizenberga (Biedrības Jūrkante valdes priekšsēdētāja); Aiga Baumane (mājražotāja no Liepupes pagasta „Norkalniem”) un Ruta Birkenberga (Biedrības "Mežābele" vadītāja).

Kontaktinformācija: 
Plašāka informācija un pieteikšanās semināram: Jānis Kravalis, ZST konsultants, mob.t.: 27763321, e-pasts: janis.kravalis@llkc.lv
Kategorija: 
ZST
Reģions filtram: