Liepāja, 21. novembris | seminārs "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Datums: 
21. Novembris, 2019
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs (2. stāvs)

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas birojs piedāvā semināru "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"*

Datums un laiks: 2019. gada 21. novembrī plkst. 13:00 (sākums).

Norises vieta: LLKC Liepājas biroja mācību telpās, Bāriņu iela 15 (2. stāvs), Liepāja.

Temati:
1. Vispārīgā daļa:
* 1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
* 1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
* 1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
* 2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
*2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
* 2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
3. Personāla higiēnas prasības.
4. Pārtikas higiēna:
* 4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
* 4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
* 4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

Lektore: Arita Ķuņķe (Pārtikas un veterinārā dienesta valsts pārtikas inspektore; veterinārārste, profesionālais maģistra grāds pārtikas higiēnā).

Līdzdalība seminārā ir bez maksas.

Semināra apmeklējuma apliecinoša dokumenta sagatavošana: 10.00 eiro, t. sk. PVN.

Pieteikšanās semināram elektroniski saitē - https://forms.gle/NX87rhKZCpkNQB1q6

Pieteikties un iegūt papildus informāciju var arī rakstot uz e-pastu: liepaja@llkc.lv vai zvanot pa telefonu 27843096.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2019/6 29.01.2019 Aktivitāte „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā ”
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

* Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” darbiniekam, kurš veic darbības kādā no pārtikas aprites posmiem vai vada kādu pārtikas aprites posmu, uzsākot darbu, jānoklausās vismaz trīs stundas garš mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai. Darbinieks atkārtoti noklausās mācību kursu reizi trijos gados.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr.: 27843096, e-pasts: liepaja@llkc.lv)
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: