Jo vieta ir cilvēki… Tā domā Penkulē

GalerijaPrint

Dobeles novada Penkules pagastā kopš 2020. gada pavasara darbojas biedrība ar sabiedriskā labuma statusu „Penkulē atver durvis”.

Biedrības biedri un atbalstītāji ir dažādu nozaru un profesiju pārstāvji – zemnieki, dārznieki, mājražotāji, skolotāji, žurnālists, mazpulka vadītāja, mežsaimnieks, jurists, arhitekts, ārsts, dzejnieks, kultūras darbinieki, Penkules pamatskola, politiķis, tūrisma speciālists, datorspeciālists u. c.

Biedrības mērķi ir:

1. Veicināt Penkules pagasta vides labiekārtošanu, vides pieejamības uzlabošanu un dzīves kvalitātes pilnveidošanu.

2. Veicināt Penkules pagasta iedzīvotāju socializēšanos un integrēšanos, nodrošinot dažādas aktivitātes: atjaunot, vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtības, kas saistās ar Penkules pagastu.

3. Veicināt un palielināt sabiedrības interesi par vēsturisku objektu saglabāšanu, uzturēšanu, izpēti, popularizēšanu un to nozīmi.

4. Sekmēt sabiedrības izglītošanu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

5. Veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas, īstenojot dažāda veida projektus.

Kopš 2020. gada jūlija biedrība ir arī Ālaves muižas parka apsaimniekotāja. Parks ar tajā esošo muižas kunga namu ilgu laiku ir bijis atstāts novārtā. Patlaban muižas teritorija Penkules pagastā kalpo kā simbols un piemērs, lai uzdrīkstētos saglabāt un atjaunot aizmirstas un nolaistas vietas laukos, mācītos saskatīt būtisko sev apkārt, nebūt vienaldzīgiem un iesaistīties.

Lai arī darāmā ir vēl ļoti daudz, biedrībā lepojas ar paveikto un savu pagastu kā lielisku vietu, kur dzīvot pašiem un audzināt bērnus. Biedrības “Penkulē atver durvis” biedriem rūp un viņi vēlas, lai lauki būtu dzīvi visām paaudzēm arī turpmāk.

Pusotra gada laikā ir paveikts gana daudz iedvesmojošu un izzinošu pasākumu. Regulāri tiek organizētas talkas Ālaves muižā. Turpinās darbs Penkules pagasta vēsturiskā materiāla apzināšanā. Veiksmīgi ir startēts Zemgales kultūras programmas 2020. un 2021. projektu konkursos, kā rezultātāuzsākta Ālaves muižas parka atjaunošana. Notikusi ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis informatīva lekcija: "Ālaves muižas parks citu Latvijas ainavu parku kontekstā”. Veikta muižas kungu ēkas tehniskā apsekošana arhitekta Ērika Cērpiņa vadībā un jau noritējuši kungu nama steidzamākie glābšanas darbi. Penkules pagasta centrā uzstādīts vietējo apskates objektu informatīvais stends. Ar Meža attīstības fonda atbalstu tika realizēts projekts „Koks savam pagastam”, kura rezultātā ap simts Penkules pamatskolas skolēniem bija iespēja vērot, kā muižas teritorijā nozāģētie bīstamie koki vietējo meistaru vadībā pārtop parka aprīkojumā. Īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds projekts “Vieta ir cilvēki”. Rezultātā Ālaves muižas parkā ar lielu brīvprātīgo iesaisti talku veidā izveidota interaktīvā taka. Dobeles novada pašvaldības 2021. gada kultūras konkursa atbalstītā projekta “Ālaves muižas kungu nama glābšana” ietvaros tika veikta kungu nama kadastrālā uzmērīšana. Savukārt Ālaves muižas ugunskura vietas aprīkošanu atbalstīja Dobeles pašvaldības sociālā un veselības rakstura 2021. gada projektu konkurss, tika iesniegts projekts “Lai sanākam kopā”.

Lai popularizētu Penkules pagastā esošās vērtības, sadarbībā ar Dobeles tūrisma informācijas centru tika izveidots  tūrisma maršruts “Pievilcīgā Penkule”, kura pirmā daļa ir publicēta www.dobele.lv https://dobele.lv/lv/content/pievilciga-penkule-1. Līdzcilvēku interese līdzdarboties, rādot un stāstot par savu sētu vai saimniecību, ir apliecinājums tam, ka iedzīvotājiem ir svarīgi, kādā vidē dzīvot.

Organizēti arī brīvā laika pavadīšanas pasākumi ikvienam interesentam. Notika vēsturisko parku un dārzu dienām Latvijas pilīs un muižās veltīts pasākums, Lestenes amatierteātra "Dzērvenīte" brīvdabas izrāde „Viktorijas tantes stāsts”. Tika svinēta Penkules dzimšanas diena. Pasākumā “Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās”  tika ierīkota brīvdabas izstāde. Noorganizētas skolēnu brīvlaika un Lieldienu interaktīvās pastaigas, fotokonkurss, pastkastīšu konkurss, lekcija-pieredzes stāsts “Ziemciešu dobes Aigas Kuģes lauku sētā”. Dalība tūrisma akcijā “Nākamā pietura Zemgale”. Ar Dobeles novada kultūras programmas atbalstītu projektu “Es savam pagastam” norisinājās interaktīvas nodarbības un aktivitātes ar uzsvaru kulinārajā mantojumā. Kopienai organizētas arī publiskās apspriešanas par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Īpaši ir uzsverama sadarbība ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālo nodaļu, kas ir biedrības balsts Penkules pagastā esošā daudzveidīgā kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā.

Atsaucoties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) aicinājumam, biedrība kopā ar trim Penkules pagasta bērniem un atbalsta grupu piedalījās konkursā "Eiropas kultūras mantojuma radītāji 2021". Tika izveidota filmiņa par Penkules pagastā esošo industriālo mantojuma objektu – vēja ģeneratoru pie „Sēju” mājām. Penkules pagasta jaunie pētnieki vecuma grupā 6-11 gadi ir uzvarējuši Eiropas kultūras mantojuma dienu programmā, kā arī saņēmuši NKMP atzinumu kā „lokāli patriotiskākais darbs”.

Par paveikto biedrība dalās pieredzē arī ārpus sava pagasta robežām. Piedalījās sarunu festivāla LAMPA2021 diskusijā „Ceļā uz viedajiem ciemiem“.  Ālaves muižas parkā uzņemti Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki pasākumā  “Lauku vides tūrisma saimniecību attīstība – vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošanas un tūrisma produkta prezentāciju veidošana”, kā arī citi interesenti no tuvākas un tālākas apkaimes. Biedrības aktivitātes tika prezentētas arī Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras organizētā mācību kursā: “Mazā lauku biznesa dažādošana” (kultūrvēsturiskais mantojums).

Līdztekus ikdienā biedrība cenšas modināt  vietējās  un plašākas sabiedrības interesi  par Penkules pagastu arī intervijās – Penkules pagasta izdevumā, laikrakstos „Zemgale” un “Zemgales ziņas”, žurnālos “Ir”, “Mājas Viesis”, Latvijas TV, Latvijas Radio, LSM.lv,  http://www.penkulesskola.lv/.

Biedrība dalās  informācijā sociālajā  „facebook”  grupā „Penkulē atver durvis”, kurai kopš atvēršanas pērnā gada pavasarī ir  251 sekotājs. Šogad Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītā projektā  "Es savai Penkulei..."  tapusi arī  mājaslapa: www.alaves-muiza.lv.

Biedrības “Penkulē atver durvis” lielākais spēks ir ikviena biedra un atbalstītāja ieguldītie laika resursi, pozitīvā attieksme un labie vārdi. Biedrībā to ļoti novērtē, jo tikai kopā ir iespējams paveikt iecerēto, kopā priecāties par sasniegto un kopā turpināt iesāktos darbus. Biedrības biedri tic, ka Latvijas lauki bija, ir un būs!

Aija Kočina,
biedrības “Penkulē atver durvis” dibinātāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru