LLKC Liepāja | 11. un 12. septembris - apmācības "ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
11. Septembris, 2020 līdz 12. Septembris, 2020
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs

2020. gada 11. un 12. septembrī SIA LLKC Liepājas birojs rīko mācības par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu.

Pamatinformācija:
@ Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tikai tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase).
@ Lauksaimniekiem apmācības ir jāiziet ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā.
@ Divu dienu mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.
@ Obligāta ir dalība abās dienās.
@ Mācības ir bez maksas.
@ Dalībnieku skaits vienā grupā ir ierobežots.

Pieteikties uz Liepājas pusē plānotām apmācībām ir iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit vai personiski sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr.: 27843096, e-pasts: liepaja@llkc.lv).

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aicinām ievērot pandēmijas Covid19 drošības pasākumus - esam atbildīgi pret sevi un citiem.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: liepaja@llkc.lv)
Reģions filtram: