Krāslavas novads

Tiešsaite/Krāslavas biroja Informatīvais seminārs lauksaimniekiem - par ES un Valsts likumdoāsanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Pasākumā tiks sniegta aktuāla informācija lauksaimniekiem par platību maksājumu un citām aktualitātēm, kā arī finanšu institūcijas ALTUM valsts atbalstu lauksaimniekiem. Valsts Lauku tīkla informatīvais seminārs ir bez maksas.

Reģistrēšanās semināram ir obligāta:

Reģistrācijas saite:

https://forms.gle/2KFrZXbVpwf7tQfy5

Krāslavas konsultāciju biroja rīkota 3. mācību diena ''Laukiem būt!"

Mācībās tiks apskatītas sekojošas tēmas:
1. Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana). Finanšu plānošana - ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.
2. Finanšu plānošana - ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana. Mācības notiks ZOOM tiešsaitē.

LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai, produktu un pakalpojumu radīšanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 590).
Projektu iesniegšana no 2021. gada 12. novembra līdz 2021. gada 12. decembrim.
Projektu konkurss attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām:

Krāslavas novads, "Mazie Grantiņi" | Informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja iegūt aktuālo informāciju par dzīvnieku postījumu identificēšanu, meža apsaimniekošanas un ES atbalsta iespējām mežsaimniecībā, kā arī praktiski dabā piedalīties dzīvnieku postījumu identificēšanā.

Informatīvā diena un pieredzes apmaiņas brauciens jauniešu programmā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Krāslavas novadā

Pasākumā būs skatāma LIVE video ZOOM platformā, kā arī informācija par VLT aktivitāti "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" mācībām un konkursu "Laukiem būt!". Pēc tam piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā, lai uzzinātu par uzņēmēju labo praksi un ELFLA finansējuma piesaistīšanu uzņēmumu izaugsmei.
Informatīvajai dienai sekos 5 dienu apmācību programma.
Pasākums ir bez maksas. Aicinām pieteikties jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta.

Sadarbības seminārs Ūdrīšu pagasta "Kurmīšos"

Latvijas Zemnieku federācijas (LZF), Latvijas Biškopības biedrības (LBB) un Krāslavas Lauksaimnieku apvienības sadarbības seminārs "Iespējas un riski profesionāļu skatījumā, uzsākot un attīstot saimniekošanu biškopībā un ārstniecības augu audzēšanā'' tiek organizēts z.s. "Kurmīši", Rakuti, Ūdrīšu pagsts, Krāslavas novads, 13.10.2021.

Darba kārtība skatāma pielikumā.

Krāslavā piedalies ekspresizstādes izveidē!

Krāslavas Amatniecības centrs aicina piedalīties ekspresizstādes "TĒJAS DZERŠANAS RITUĀLA PRIEKŠMETI" izveidē, kas tiks atklāta 10. septembrī "Tējas un kulinārā mantojuma produkcijas tirgus" laikā.

Ja Tavos trauku un virtuves piederumu krājumos ir interesantas tējkannas, patvāri, tējas vārīšanas kanniņas, unikālas krūzes vai citi interesanti tējas dzeršanas rituālam piederīgi priekšmeti, iesaisties šīs izstādes veidošanā.

Izstādes priekšmetus līdz 7. septembrim var nest uz Krāslavas novada TIC (Pils ielā 2, Krāslava) katru dienu no plkst. 9:30 līdz 18:00.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads