Krāslavas novads

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros

Krāslavas LLKC organizē, Valsts Lauku tīkla informatīvo semināru.

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros 2023-2027. gadam

Grupas numurs: 3Kr - S

Norises vieta: Krāslavas kultūras nams, Krāslavas novads, LV-5601

Sākums plkst., 10:00

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Dienvidlatgales Lauku atbalsta dienesta reģionālo pārvaldi.

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros

Krāslavas LLKC organizē, Valsts Lauku tīkla informatīvo semināru.

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros 2023-2027. gadam

Grupas numurs: 2Kr-S

Norises vieta: Andrupenes tautas nams, Krāslavas novads.

Sākums plkst., 10:00

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Dienvidlatgales Lauku atbalsta dienesta reģionālo pārvaldi.

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Krāslavas biroja rīkotās apmācības

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Kursu norises laiks: 27.03. 2023.

Norises vieta: LLKC Krāslavas KB ZOOM platforma

Reģistrēšanās:

https://forms.gle/bNsMrpFCDq1M893S7

vai

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizē tiešsaistes maksas semināru ciklu par ārstniecības augu ievākšanas, audzēšanas un pārstrādes iespējām. Praktiski piemēri un ieteikumi no 30 gadu pieredzes

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizē tiešsaistes maksas semināru ciklu par ārstniecības augu ievākšanas,
audzēšanas un pārstrādes iespējām. Praktiski piemēri un ieteikumi no 30 gadu pieredzes.
Pēc dalības semināros, tiks izsniegti apliecinājumi.
Programma:
• 21.03.2023. plkst. 10:00 – 13:00 Dalības maksa: 15,-EUR (t.sk. PVN).Vai 50,-EUR (t.sk. PVN) par visu nodarbību ciklu.
Lektors: Ivars Geiba (Ārstniecības augi – no savvaļas augiem līdz kultūraugiem. Augu lietošanas vēstures un darbīgo vielu

03.03.2023. Krāslavā/Reģionālais informatīvais seminārs PAR ATBALSTA MAKSĀJUMIEM 2023. GADĀ.

03.03.2023. Krāslavā plkst.10:00-14:00 reģionālais informatīvais seminārs PAR ATBALSTA MAKSĀJUMIEM 2023. GADĀ.

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

Lektori no ZM, LAD, VAAD, LLKC

Vieta: Krāslavas kultūras nams, Krāslava, Rīgas iekla 26, LV-5601

Aktualitātes lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā un slaucamo govju snieguma pārbaudē. Jaunās prasības, ES maksājumu saņemšanai, pārraudzības veicējiem.

LLKC Krāslavas birojs organizē izglītojošo semināru

Norises vieta: Krāslavas novads, Dagdas kultūras nams

Datums. 09.03.2023

Grupas nr. LLKC01Kr01

Tēmas: Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums. Aktualitātes ciltsdarbā. LDC aktualitātes.

Jaunās prasības ES maksājumu saņemšanai pārraudzības veicējiem.

Mācības paredzētas piena lopkopībā strādājošajiem, saimniekiem, lopkopības pārraugiem.
Teorētiskās mācības nodrošina 4 stundas ievadi LDC datu bāzē.

Mācību maksa 15 euro

Saudzējošā lauksaimniecības prakse2023.gadā, atbalstu nosacījumu ieviešana saimniecībās.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Krāslava, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Saudzējošā lauksaimniecības prakse2023.gadā, atbalstu nosacījumu ieviešana saimniecībās.

Kontaktpersona:

Artūrs Pavļukevičs, tālr.: 25909636, e-pasts: arturs.pavlukevics@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads