Krāslavas novads

Par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslava birojs rīko informatīvo semināru:
"Par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai".

Grupas nr. 2Kr-S

Pasākumā tiks sniegta informācija par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai".

Semināra norise: Krāslavas kultūras namā (Rīgas iela 26)
Datums. 12.04.2022 sākums plkst: 10:00

Klātienē seminārs ir BEZ MAKSAS

Par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslava birojs rīko informatīvo semināru:
"Par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai".

Grupas nr. 2Kr-S

Pasākumā tiks sniegta informācija par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai".

Semināra norise: Krāslavas kultūras namā (Rīgas iela 26)
Datums. 12.04.2022 sākums plkst: 10:00

Klātienē seminārs ir BEZ MAKSAS

LLKC Krāslavas birojs aicina uz mācībām "Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija"

Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa, ja gala labuma guvējs ir iesaistīts lauksaimniecības nozarē.

LAP 2014.-2020. apakšpasākums "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi", LAD līgums Nr: LAD131118/P44

Mācību dalībnieks: Piena lopkobības lauksaimniecības pārraugi, mākslīgās apsēklošanas tehniķi.

Mācību grupa: LLKC21Kr15-M

LLKC Krāslavas birojs aicina uz 16h mācībām, mācību tēma: "Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija" (lietpratējiem, slaucamo govju ganāmpulkā)

LLKC Krāslava/Info seminārs "Aktualitātes ciltsdarbā un perspektīvas piena lopkopības saimniecībās"

Pasākumā tiks sniegta informācija par aktualitātēm ciltsdarbā un perspektīvām piena lopkopības saimniecībās, kā arī profilaktiskiem pasākumiem slimību ierobežošanai un to ekonomisko efektu piena lopkopības saimniecībās.

Lektori: Anda Leikuma un Anita Miltiņa, LLKC lopkopības konsultantes.

Tiešsaites ZOOM seminārs ir BEZ MAKSAS.

Pieteikšanās semināram:

https://forms.gle/T4HqgSSku9VyNo5X8

Sabiedriskā labuma projektu konkurss - Krāslavas rajona partnerībā

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (MK not. Nr. 590).
Projektu iesniegšana no 2022. gada 21. februāra līdz 2022. gada 21. martam.
Kopējais atbalsta apmērs - 174 795.90 EUR.
Projektu konkurss attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. rīcībām:

24.01.2022., MKPC Dienvidlatgale| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Aktualitātes meža apsaimniekošanā”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par aktuālo meža apsaimniekošanā, VMD Ģeogrāfiskā informācijas sistēmu. Atskaišu sagatavošana un iesniegšana par mežā veiktajām mežsaimnieciskām darbībām elektroniskā veidā. Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!

Krāslavas novads, Pilatrova, "Sēnes" | Informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju, un praktiskā veidā iepazīties ar dzīvnieku jaunaudžu postījumu identificēšanu, informāciju par meža apsaimniekošanu un ES atbalsta iespējām mežsaimniecībā.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads