21.02.2022-08.03.2022/Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošajās saimniecībās (slaucamo govju ganāmpulkā)

Datums: 
21. Februāris, 2022 līdz 8. Marts, 2022
Reģions: 
Vieta: 
tiešsaite ZOOM

SIA LLKC Krāslavas birojs organizē 24 stundu mācības ''Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošajās saimniecībās '' slaucamo govju ganāmpulkā.

Programmā:
*Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām;
*Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem;
*Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām;
*Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā;
*Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai;
*Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā;
*Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos;
*Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.

Mācības notiks tiešsaitē ZOOM. Obligāti jāpiedalās visās mācībās. Mācības ir BEZ MAKSAS. GRUPA JAU NOKOMPLEKTĒTA.
Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.

Pielikumā: mācību īstenošanas grafiks.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam ''Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma ''Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi'' ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Terēze Brazeviča, tel. Nr. 26320141, e-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: