Krāslavas novads

26.04.2024. | MKPC Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju"

Semināra tēma: Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju

- MKPC aktualitātes.
- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.Izplatības riski reģionos.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Objekts mežā!

18.04.2024.-19.04.2024IKrāslavas birojsI Pieredzes apmaiņas brauciens Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizē divu dienu pieredzes apmaiņas braucienu uz Dienvidkurzemi. Tiks apmeklēta SIA Grigaļi Eko, Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, z.s. Birzītes-1, Lažas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, SIA Birzītes DS, Lažas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kā arī ģimenes saimniecību Stoķi, Durbes pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

04.04.2024. - 15.04.2024.IKrāslavas birojsI Mācības Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slaucamās govis)

Pasākumā paredzētas 8 stundas teorija un 8 stundas praktiskās nodarbības, apmeklējot divas ražojošās piena lopkopības saimniecības Krāslavas novadā.
Mācības notiks klātienē.
Pasākumu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

24.04.2024|Krāslavas birojs| "Aktualitātes ES un Valsts likumdošanas jomā lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas birojs 24.04.2024,plkst. 10:00, aicina uz bezmaksas informatīvo semināru –
Aktualitātes ES un Valsts likumdošanas jomā lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Programmā: Tiešmaksājumi, agrovides pasākumi, ekoshēmas. Ieteikumi piesakot 2024. gada ģeotelpisko pieteikumu!
LLKC - par konsultantu sniegto atbalstu.

Lektori: Ināra Lukaševiča (Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja)

Aivars Znotiņš (LAD Dienvidlatgales RLP TM nodaļas vadītājs)

22.04. | Krāslava | Aktualitātes ES un Valsts likumdošanas jomā lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem

LLKC Krāslavas birojs aicina uz bezmaksas informatīvo semināru –
"Aktualitātes ES un Valsts likumdošanas jomā lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem".

Norises datums: pirmdiena, 22. aprīlis.
Laiks: plkst. 10:00
Vieta: Krāslavas kultūras nams, Rīgas iela 26, Krāslava

Semināra tēmas:
- Tiešmaksājumi, agrovides pasākumi, ekoshēmas.
- Ieteikumi piesakot 2024. gada ģeotelpisko pieteikumu!
- LLKC - par konsultantu sniegto atbalstu.

04.04.,08.04.,11.04. I LLKC Krāslava I Apmācības PIENA LOPKOPĪBAS pārraugiem, bioloģiskajām un konvenciālajām saimniecībām (16 stundas)

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs aicina uz ES apmaksātām apmācībām "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās" (slaucamās govis bioloģiskajās un konvenciālajās saimniecībās).
Grupas Nr. LLKC03Kr04-M

Mācības notiks klātienē.
04.04.2024 plkst.10.00 - 13.15 klātienē Skolas ielā 9, Krāslavā, LV-5601;
08.04.2024 plkst.10.00 - 13.15 klātienē Skolas ielā 9, Krāslavā, LV-5601
11.04.2024 klātienē Skaistas un Konstantinovas pagastos.

22.02.IKrāslavaI Mācības ''Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks klātienē.

Norises adrese: Skolas ielā 9, (zālē), Krāslavā.

22.02.2024, plkst.10.00.

Jāiesniedz: iepriekšējā apliecība, viena fotogrāfija, iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā. Maksā par mācībām: 60,50 euro.

Lektori:

Arnis Spuriņš, augkopības konsultants;

Inese Magdalenoka, augkopības konsultante

Pieteikšanās obligāta.

12.02., 15.02., 19.02. I Krāslava I Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slaucamās govis)

LAP 2014.-2020. apakšpasākums "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi". LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21

Mācību tēma: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slaucamās govis)
Grupas Nr. LLKC03Kr02-M

Lektori:

Anda Leikuma LLKC Krāslavas KB Lopkopības konsultante
Anita Miltiņa LLKC Daugavpils KB Lopkopības konsultante

Kontaktinformācija:
SIA LLKC Krāslavas KB Uzņēmējdarbības konsultante Terēza Brazeviča
26320141 tereza.brazevica@llkc.lv

30.01.2024. | MKPC Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem"

Semināra tēma: Aktualitātes meža īpašniekiem

- Meža valsts reģistra izmantošanas iespējas dokumentu iesniegšanai Valsts meža dienestam;
- LVM GEO izmantošanas iespējas meža īpašniekiem;
- Pieejamais ES atbalsts privāto mežu īpašniekiem. MK noteikumi Nr. 561 Valsts un ES atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"

Lektori: Edgars Sušinskis un Aigars Babris (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

11.,16.,18.01.2024|Krāslava| Bezmaksas mācības "Lauksaimniecības dzīvnnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slauccamās govis)"

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz bezmaksas mācībām klātienē "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slaucamās govis)".
Mācību norise: 2024. gada 11. un 16. janvārī Krāslavas konsultāciju birojā, Skolas ielā 9, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601. 18. janvārī izbraucot uz z.s. Dravnieki, Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā un z.s. Spēkoņa, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Kopējais mācību ilgums: 16 akadēmiskās stundas.
Lektori: Anda Leikuma, Anita Miltiņa.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads