Krāslavas novads

Seminārs Latgales uzņēmējiem "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās" - Krāslava

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus.

Semināra darba kārtība, skatīt šeit...

Semināra dalībniekiem lūgums ņemt līdzi savus portatīvos datorus un viedtālruņus!

Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta.

Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaites platformā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņmējs digitalizācijas laikmetā" aktivitātes "Semināru cikls I" ietvaros šī gada 14.septembrī Krāslavas novada Kaplavas pagasta zirgu sētā "Klajumi" Latgales uzņēmējiem tiek organizēts bezmaksas seminārs "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaites platformās".

Pieredzes apmaiņas brauciens “Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana dažādu dzīvnieku ganāmpulku pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi”

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros tiks apmeklētas divas saimniecības: A/S Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija un z.s. Pumpuri. Iegūtas informācija par lopkopības nozares efektivitātes palielināšanu piena lopu ganāmpulkā, saražotās produkcijas pārstrādes iespējām u.c.
Vietu skaits ir ierobežots.

Info seminārs Kroņaucē "'Vīnogulāju perspektīvas audzēšanā un pārstrādē

LLKC Krāslavas birojs rīko izbraukuma informatīvo semināru Kroņaucē. Tā ietvaros tiks sniegta informācija par vīnogulāju audzēšanu, kopšanu vasaras sezonā, apgriešanas noteikumiem. Būs iespēja degustēt ogas un iegādāties stādus.

04.09.2020. no Krāslavas biroja Skolas ielā 9, Krāslavā, izbraucam plkst.05:00. Vietu skaits ir ierobežots.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavas novadu

Šī gada 12.augustā SIA LLKC Ludzas birojs organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Krāslavas novada bioloģiskajām saimniecībām. Brauciens tiek organizēts LAP 2014. - 2020. apakšpasākuma "Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana" ietvaros. LAD līguma nr. LAD011018/P43. Atbalsta Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienests.
Brauciena tēma: Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas.
Apmeklējuma saimniecības: ZS "Brieži", ZS "Kurmīši" un ZS "Bagātības"

Informatīvs seminārs Krāslavā | Meža apsaimniekošanas aktualitātes

Apmācības un meža apmeklējumimeža īpašniekiem, medniekiem unnozarē nodarbinātajiem. MKPCpakalpojumi. Pieejamās ES atbalsta iespējas mežaīpašniekiem 2020.gadā. Konsultācijupasākuma aktivitātes. Aktuālais meža apsaimniekošanāLatvijā un Latgalē. Meža audzēšanas riski Latvijā unLatgalē.Meža aizsardzības aktualitātes (egļuastoņzobu mizgrauža postījumi, toierobežošana. Meža inventarizācija.

Jūlija tirgus Krāslavā!

Sestdien, 18. jūlijā, no plkst. 8.00 līdz 12.00 Krāslavā M.Tirgus un Ostas ielās notiks Jūlija tirgus.
Pieteikties tirdzniecībai un saņemt tirdzniecības atļauju ir iespējams elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv, vai iesniegt nepieciešamo informāciju klātienē novada domē, 2.stāvā, 3. kab. (Rīgas ielā 51, Krāslava) līdz 2020. gada 15. jūlijam (ieskaitot).
Uzziņas pa tālr. 65624383.
Tirgošanās būs atļauta tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās!

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads