Krāslavas novads

17.11.2023. | MKPC Dienvidlatgale nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuālā informācija meža jaunaudžu apsaimniekošanā"

Semināra tēma: Aktuālā informācija meža jaunaudžu apsaimniekošanā

- Iespējas izmantot ES finansējumu īpašumu apsaimniekošanā.
- Meža dzīvnieku radīto bojājumu noteikšana un ietekme uz jaunaudzēm.
- Iespējas un risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.
- Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi.
- Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā.
- Platību identificēšana ES projektu īstenošanai meža īpašumos.
- Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumi.

16.11.2023. | MKPC Dienvidlatgale nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuālā informācija meža jaunaudžu apsaimniekošanā"

Semināra tēma: Aktuālā informācija meža jaunaudžu apsaimniekošanā

- Iespējas izmantot ES finansējumu īpašumu apsaimniekošanā.
- Meža dzīvnieku radīto bojājumu noteikšana un ietekme uz jaunaudzēm.
- Iespējas un risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.
- Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi.
- Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā.
- Platību identificēšana ES projektu īstenošanai meža īpašumos.
- Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumi.

04.12.2023.Krāslava. Informatīvais seminārs "Paaugstinātu labturības prasību lopkopības saimniecībās izpratne nosacījumu izpildīšanā

Seminārā tiks sniegta informācija par labturības prasību kontroles nosacījumiem lopkopības saimniecībās un Savstarpējo atbilstību. Galvenajiem nosacījumiem paaugstinātu labturības prasību maksājumu saņemšanai. To ietekmējošajiem faktoriem.

05.11.2023. | MKPC Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuālā informācija meža jaunaudžu apsaimniekošanā"

Semināra tēma: Aktuālā informācija meža jaunaudžu apsaimniekošanā

- Iespējas izmantot ES finansējumu īpašumu apsaimniekošanā.
- Meža dzīvnieku radīto bojājumu noteikšana un ietekme uz jaunaudzēm.
- Iespējas un risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.
- Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi.
- Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā.
- Platību identificēšana ES projektu īstenošanai meža īpašumos.

Lektori: Jānis Dzalbs (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs)

Vides prasības lopkopības saimniecībās. Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinoša lopkopība.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Krāslava, Informatīvais seminārs

Nosaukums: Vides prasības lopkopības saimniecībās. Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinoša lopkopība.

Kontakti: Ivars Geiba, mob.6538824, e-pasts: ivars.geiba@llkc.lv

09.08. | MKPC Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

- Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā, meža atjaunošanu.
- Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā.
- Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā, meža atjaunošanu.
- Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā.

Lektori: Aigars Babris (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 25655689, aigars.babris@mkpc.llkc.lv!

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads