Jaunumi

Vai esi gatavs ziemai un 3.  posma uzdevumam? Kas tev ir jādara?

1. Izmanto iespēju radīt Ziemassvētku rotājumus vai dāvanas!

2. Izvēlies sev interesējošu tēmu – lauksaimniecību vai mežsaimniecību, vai zivsaimniecību.

Zivsaimniecības sadarbības tīkls oktobra beigās rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu “Mazjūras zvejnieku biedrības” zvejniekiem uz Polijas piekrasti.

Zivsaimniecība sadarbības tīkla pasākumu ietvaros daži interesenti no biedrībām “Mazjūras zvejnieki”, “Zvejnieku federācija” un “Salacgrīvas nēģi” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju, lai apmeklētu starptautisko izstādi  “DanFish” Olborgā.

“Nēģu diena“ Salacgrīvā ir ikgadējs zivsaimniecības popularizēšanas pasākums ar informāciju par nēģi, nēģu pagatavošanu un iespēju nobaudīt uz vietas gatavoto produkciju no nēģiem.

Priekules vidusskolas 8. a klase ar audzinātāju Zaigu Strelēviču 27. septembrī piedalījās izzinošā mācību ekskursijā par jūrniecības un zivsaimniecības tēmu.

Jaunieši iepazinās ar vadošo mācību iestādi jūrniecības jomā – Liepājas Jūrniecības koledžu.

Priekules vidusskolas 10. un 11. klašu jaunieši ar audzinātājiem Agitu Rukuti un Uldi Kalnu septembrī bija mācību ekskursijā uz piekrastes zvejniecības ciematu Jūrmalciemu.

Skaistā 27. septembra rītā Carnikavas pamatskolas pašpārvaldes skolēni devās ekskursijā, lai iepazītos ar zivju audzētavām Cēsu un Priekuļu novados.

Septembra sākumā Tukuma novada Lapmežciema pagastā uzņēmuma “Reinis B” sētā notika pasākums visai ģimenei “Zivju spēles un piekrastes gardumi Lapmežciemā”.

Kolkas pagasta saimniecībā “Pūpoli” 16. septembrī notika LLKC Talsu biroja organizēts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākums “Dažādu jūras zivju zvejošana un kūpināšana pēc sentēvu metodēm”.

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” septembra numurā iepazīstinām ar Agroresursu un ekonomikas institūta veikto pētījumu par zivsaimniecības nozares izturētspējas izaicinājumiem un pašreizējo situāciju. 

Lapas