Jaunumi

ZVRG atbalstītajā pilotprojektā “ALGADEPUR” ir izstrādāta integrēta multitrofiska akvakultūras (IMTA) sistēma maziem un vidējiem akvakultūras uzņēmumiem.

Sadarbojoties zvejniekiem, zinātniekiem, ražotājiem un valsts iestādēm, ir izdevies uzbūvēt un izveidot pilotmodeli 8 metrus garai elektriskai laivai.

Biedrība “Mazjūras zvejnieki” sagatavojusi ziņojumu, kas ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu par biedrības un tās biedru paveikto 2023. gadā.

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” decembra numurā nosaucam visus gada balvas “Lielais loms 2023” laureātus un plašāk stāstām par vienu no viņiem – biedrību “Mazjūras zvejnieki”, ko vada Andris Cīrulis.

Pēc biedrības “Mazjūras zvejnieki” rosinājuma grozīti vairāki punkti noteikumos Nr. 296 par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos.

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) darbojas gan lauku, gan piekrastes teritorijā (pirmais pagasts no jūras) un arī  nākamā perioda stratēģiju īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF)

Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja jau piekto reizi norisinājās par neatņemamu novembra tradīciju kļuvušie “Nēģu svētki”, aicinot 12. novembrī viesus baudīt šo unikālo delikatesi, kas iegūta tepat Dienvidkurzemē – Sakas upē. 

Lapas