Traļu selektivitātes uzlabošana. Spānija

MURCIA ZVRG palīdzēja zvejniekiem un zinātniekiem izmēģināt jaunus traļus, lai uzlabotu sarkano garneļu zvejniecību ilgtspēju.

 Mazarronas zvejnieku apvienība Mursijā uzzināja, ka Katalonijā tiek izmantots jauns tralis T90. Tā kā linuma acs izmērs ir 50 milimetri, nevis 41 milimetrs, viņi bija dzirdējuši, ka šis zvejas rīks nodrošina ilgtspējīgāku nozveju un samazina degvielas patēriņu. Asociācija vērsās ZVRG pēc atbalsta tīklu izmēģināšanai savā apgabalā izpētītu T90 ietekmes izpētīšanai uz zvejas darbībām.

Ar ZVRG dotācijas atbalstu zvejnieku organizācija vienojās ar reģionālo konsultantu, kas specializējas zivsaimniecības pētījumos un jūras bioloģijā, lai veiktu salīdzinošu pētījumu par sarkano garneļu zveju ar tradicionālo trali un sarkano garneļu zveju ar T90 tīklu.

Projekts ietvēra eksperimentālā tīkla iegādi un tā izmantošanu 12 dienas pēc kārtas, kā arī 12 dienu zvejošanu ar tradicionālo tīklu. Eksperimentālā zveja un kontroles zveja tika veikta tā, lai nodrošinātu pēc iespējas viendabīgāku zvejas vietas stāvokli un laika apstākļus. Zinātniskais personāls pievienojās zvejas apkalpei uz kuģa 9 dienas. Pēdējais posms ietvēra datu analīzi un ziņojuma sagatavošanu.

Pēc 24 zvejas rīku iemetieniem (12 ar katru tīklu) un 5 055 indivīdu paraugu ņemšanas pētījuma rezultāti bija pārliecinoši. Tie pierādīja, ka tiek nozvejots mazāk zivju mazuļu, nodrošinot labāku selektivitāti un tādējādi uzlabojot sarkano garneļu zvejas ilgtspēju. Tajā pašā laikā lielāks nozvejoto īpatņu īpatsvars radīja lielāku nozvejas komerciālo vērtību, kas nozīmē to, ka zvejnieki varētu palielināt savus ienākumus bez lielākas nozvejas nepieciešamības.

Rezultāti:

  • Tika pierādīts, ka T90 tīkls nozvejo par 15–28 % mazāk mazu garneļu (līdz 18 mm) nekā tradicionālais tīkls.
  • Nozvejas svars (kg/stundā) bija praktiski vienāds abiem tīklu veidiem, tomēr T90 tīkls nozvejoja mazāk mazu īpatņu un vairāk lielākus īpatņus.
  • Salīdzinot ar ienākumiem no nozvejas ar tradicionālajiem tīkliem, nozveja ar T90 sasniedza par 6,2 % lielākus ienākumus, pateicoties lielākam lielo īpatņu īpatsvaram ar augstāku vērtību.
  • Zvejnieki ir mobilizēti un stimulēti, lai apgabala flote sāktu izmantot T90 tīklus un pētītu citas inovācijas, tostarp zvejas rīkus ar “peldošām durvīm”, saskaņā ar kuriem tralis atrodas virs jūras gultnes, novēršot piezveju un kaitējumu ekosistēmām.

Pārnesamība un padomi:

Šo projektu vadīja zivsaimniecības nozare. Tas bija iespējams, pateicoties Mursijas ZVRG informētībai un iniciatīvai, kā arī kontaktiem starp zvejnieku asociāciju un pētniecības nozari. ZVRG visā Eiropā var veidot ciešas darba attiecības starp zvejniekiem un zinātniekiem, lai attīstītu ekoloģiski ilgtspējīgāku zivsaimniecību.

Kā rīkoties:

  • Nodrošiniet, ka pētniecība ir orientēta uz lietotāju un rezultātiem ir praktisks pielietojums;
  • Pārliecinieties, ka nozare ir pilnībā apņēmusies īstenot projektu, lai projekta rezultāts varētu radīt reālas pārmaiņas;
  • Iesaistiet nozari izmēģinājuma metodikas izstrādē. Tas palīdzēs nodrošināt, ka metodika ir pielāgota nozares vajadzībām.

Kā nerīkoties:

  • Negaidiet tūlītēju projekta ieviešanu ! Lēmumu par ilgtspējības uzlabošanas pasākumu izpētīšanu, rezultātu asimilāciju un mentorēšanu nevar pieņemt viena gada laikā;
  • Neaizmirstat pienācīgi informēt par pētījuma rezultātiem;
  • Nenovērtējiet par zemu nepieciešamību pēc pastāvīga atbalsta un mentorēšanas pēc izmēģinājuma projekta beigām, lai nodrošinātu, ka tā rezultāti un ieteikumi tiek īstenoti.

 

Projekta īstenotāja / labuma guvēja citāts:

“T90 samazina zivju mazuļu nozveju. Turklāt, ņemot vērā mazās izmaksas, vieglāku apkalpes darbu, nelielo ietekmi uz vidi un līdzvērtīgu zivju kvalitāti, T90 ir ideāls risinājums sarkano garneļu zvejas vietu ilgtspējīgai pārvaldībai.”

par pētījumu atbildīgais biologs PedroMartínez-Baños.

 

Kopējās projekta izmaksas un finansējums

Kopējās projekta izmaksas: EUR 20 700

ZVRG dotācija: 20 700 EUR (100 % no kopējām projekta izmaksām)

Īstenošanas ilgums: 2021. gada novembris – 2022. gada septembris

Labuma guvējs

Cofradía de Pescadores de Mazarron

cofradía@pescadoresmazarron.com

Tālrunis: + 34 968594215

https://cofradiadepescadoresdemazarron.com

ZVRG kontaktinformācija

Mursijas ZVRG

Inmaculada Torres

galpemur@gmail.com

Tālrunis: + 34696359376

https://galpemur.es/

https://www.facebook.com/galpemur

Pievienot komentāru