Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Lauku atbalsta dienests ir finansiāli atbalstījis sadarbības projekta “Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem”...
Nīderlandes Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) darba grupa pēta inovatīvus risinājumus, kā kukurūzas audzēšanai ilggadīgajos zālājos neizmantot glifosātus, lai nozare būtu klimatam un bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīga. Pēc EIP projekta “...
Kādai būt zivsaimniecības nozarei jaunajā Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā, kas nepieciešams tajā strādājošajiem sekmīgai attīstībai? Uz šiem un citiem nozarei aktuāliem jautājumiem atbildes tiks meklētas ikgadējā zivsaimniecības...
Katru gadu British Council pārstāvniecība Latvijā kopā ar dažādiem partneriem īstenot vairāk nekā 40 projektu, kuriem viens no mērķiem ir palīdzēt iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā savās kopienās. Lai sasniegtu vēl...
Arī šogad LLKC Saldus birojs organizēja jauniešu mācības uzņēmējdarbības veicināšanai. Oktobrī visi interesenti tika aicināti uz mācību un konkursa “Laukiem būt!” informatīvo dienu, lai iepazītos ar organizatoriskām lietām, ieklausītos iepriekšējo...