Lauksaimniecība

LLKC centra Lopkopības kompetenču centra un Lopkopības nodaļas demonstrējuma„Graudu barības nozīme kvalitatīvu zīdējjēru izaudzēšanā ganību periodā”fermu diena aizvadīta SIA „Mikaitas”.

LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultante Inese Magdalenoka organizēja un vadīja demonstrējumu par laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana integrētā saimniecības sistēmā.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla „Zālēdāju projekta” ietvaros turpina demonstrējumus tīkla saimniecībās 2014. gada vasaras sezonā, rīkojot fermu dienas.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā vasarāju ražas prognozēšana šobrīd liecina par labām vasarāju – kviešu un rapšu – ražām. Savukārt LLKC dārzkopības speciālisti norāda, ka aizvadīto dienu lietainais laiks dārziem nācis tikai par labu.

30 akadēmisko stundu apmācību kurss „Integrētā graudaugu un rapša audzēšana” Preiļos

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros tiek rīkots 30 akadēmisko stundu apmācību kurss „Integrētā graudaugu un rapša audzēšana” .
80 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, personas līdzfinansējums ir līdz 20% no kopējām izmaksām. Nodarbību sākums -08.jūlijā 2014.gada plkst.10.00 SIA LLKC Preiļu KB telpās- Raiņa bulvāris 21b, Preiļos.

Onužānu ģimene savā zemnieku saimniecībā „Zemīši” saglabā Latgales lauku sētas kultūrvidi un kulināro mantojumu, tā kopjot un popularizējot novada tradīcijas.

Zemeņu diena Pūrē

Pūres kultūras namā semināru zemeņu audzētājiem organizē Pūres Dārzkopības pētījumu centrs kopā ar Pūres Dārzkopības izmēģinājumu staciju.

Tēmas:
jaunākie pētījumu rezultāti par zemenēm;
ziemas bojājumi zemeņu stādījumos;
audzēšanas risku mazināšana;
aktuālākais par zemeņu slimībām un kaitēkļiem;
iespaidi par Zemeņu kongresu Beļģijā;
lauku apskate.

Ogu diena Latvijas Valsts augļkopības institūtā

Tēmas:
risku mazinošās audzēšanas tehnoloģijas avenēm un saldajiem ķiršiem,
barības elementu iznesas upenēm un avenēm,
pumpuru ērces un reversijas vīrusa izplatība,
upeņu šķirnes,
ķiršu šķirnes, ķiršu veidošana,
ogulāju slimības un kaitēkļi,
interesantais starptautiskajā upeņu audzētāju konferencē.

Kā ierasts lauku dienās, reģistrācija no 9.00, sākums 10.00, teorētiskajai daļai sekos otrā daļa institūta dārzā.

www.fruittechcentre.eu, www.lvai.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība