Uzņēmējdarbība

Jūlija tirgus Krāslavā!

Sestdien, 18. jūlijā, no plkst. 8.00 līdz 12.00 Krāslavā M.Tirgus un Ostas ielās notiks Jūlija tirgus.
Pieteikties tirdzniecībai un saņemt tirdzniecības atļauju ir iespējams elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv, vai iesniegt nepieciešamo informāciju klātienē novada domē, 2.stāvā, 3. kab. (Rīgas ielā 51, Krāslava) līdz 2020. gada 15. jūlijam (ieskaitot).
Uzziņas pa tālr. 65624383.
Tirgošanās būs atļauta tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās!

Ik pa laikam  darbarūķiem vajadzīgs neliels restarts – ideju, ieceru atjaunošanai, un tas pieejams LAP programmā īstenotajos braucienos. LLKC Cēsu konsultāciju biroja organizētajā saimniecību apmeklējumā 26.

Rēzekne | Projektu konkurss „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2020. gada 6. jūlija līdz 5. augustam pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 60 000.00

Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 4500,00.
Papildus finansējums:

LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties saimniecību apmeklējumā: "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā."

LLKC Aizkraukles birojs 2020.gada 9.jūlijā aicina apmeklēt "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā.":

Pieredzes brauciens "Saimniecības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdē"

SIA LLKC Aizkraukles birojs 2020.gada 21.jūlijā aicina apmeklēt "Saimniecības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdē." saimniecības:

Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki 12. jūnijādevās saimniecību apmeklējumā uz Viļakas novada Šķilbēnu pagasta z/s “Kotiņi”. Saimnieks Aldis Ločmelis un viņa saimniecība ir plaši pazīstami lauksaimnieku vidū.

Lapas

Subscribe to RSS - Uzņēmējdarbība