Lauku telpa

Vīnogu draugu saiets Dvietē

24. augustā Tūrisma produkta atklāšana projekta "Sēlijas salas" ietvaros tiek organizēts pasākums "Vīnogu draugu saiets Dvietē"

Projekts "Sēlijas Salas" tiek īstenots Latvijas LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība", projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku partnerība "Sēlija", projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības "Kaimiņi".

Daugavpils novada svētki

Šogad Daugavpils novada svētki notiks 24. augustā Naujenes pagasta Juzefovas Muižas parkā.

Svētki sāksies plkst. 13.00 ar tradicionālo amatnieku un ražotāju tirdziņu “Meistaru dārzs” parka teritorijas stadionā. Turpat notiks arī sporta aktivitātes un velotriāla paraugdemonstrējumi.

No plkst. 14.00 līdz 16.00 parka teritorijā darbosies pagastu tradīciju iela, kurā pagasti dižosies ar savu kultūras un kulināro mantojumu.

Slovēnijas EIP-AGRI darba grupa “Pro-Ražošana” (“Pro-Production”) izstrādā  lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu par apūdeņošanu, lai saimniecībās palielinātu ūdens patēriņa produktivitāti.

Rucavas novads | 10. augusts - Dunikas pagastam 100 gades svētki

2019. gada 10. augustā esiet aicināti uz Dunikas pagasta simtgades jubilejas noslēguma pasākumu visas dienas garumā!
Pasākuma raibajā programmā ikviens - liels un mazs atradīs sev ko tīkamu - būs iespēja piedalīties dažnedažādās aktivitātes, tai skaitā - sportot, baudīt mūziku, apmeklēt tirdziņu, radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, izjādes ar zirgiem u.c.

Pasākuma laikā būs arī tehnikas demonstrējumi. Informāciju par aktualitātēm un konsultācijas varēs arī uzzināt pie LAD un ALTUM pārstāvjiem. Visiem būs iespēja apskatīt, izbaudīt, piedalīties un jautāt!

Annas Dagdā 2019!

Svētki notiks 26., 27. un 28. jūlijā
Piektiena, 26.07.2019.
08:00 Gadatirgus (Dagdas tirgus)
11:00 Sacensību „Latvijas spēcīgākā pilsēta". Dagdas posms (Laukums pie Domes)
20:00 Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki" ar A.Daudzvārdes izrādi „Precību gūstā" (Dagdas novada Kultūras centrs)
00:00 Nakts diskotēka(JIC „Parka rozes" laukums)

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa