Lauku telpa

Vaiņodes novada Embūtes pagastā ir apdzīvota vieta – Dēsele, kuru, iespējams, daudzi neievērotu, ja vien nezinātu populāros "Dēseles dārzus", kas iekarojuši atpazīstamību ar ogām visā Latvijā. Tuneļveidīgajām siltumnīcām pabraukt garām nav iespējams.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra   numurs. Tajā publicēts apkopojums par LLKC 2018. gadā galvenajiem paveiktajiem darbiem vairākās nozarēs – lopkopībā, ekonomikā, lauku attīstībā, zivsaimniecībā, tālākizglītībā u. c.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā aizvadīts darbīgs gads. Piedāvājam atskatīties uz vairākās nozarēs paveiktajiem svarīgākajiem darbiem.

VALSTS LAUKU TĪKLS

Interesenti tiek aicināti apmeklēt e-prasmju skolu

Ceturtdien, 10.janvārī plkst. 10:00 visi interesenti tiek laipni aicināti apmeklēt Ventspils Digitālā centra organizētu e-prasmju skolu, lai apgūtu vai uzlabotu teorētiskas un galvenokārt praktiskas zināšanas par savu finanšu pārvaldību e-vidē.
Šādu zināšanu apguvi nodrošina Swedbanka e-prasmju skola.
Īpaši tiek gaidīti Ventspils novada iedzīvotāji, kam Swedbankas filiāles apmeklējums klātienē ikdienā ne vienmēr ir iespējams.

Seminārs par atvērto kafejnīcu dienu Alsungā

Š.g. 24.augustā Suitos notiks vēl nebijis pasākums – atvērto kafejnīcu diena, kurā vietējie iedzīvotāji varēs gan piedalīties, izveidojot vienas dienas kafejnīcas, gan arī baudīt piedāvātos ēdienus, apmeklējot kafejnīcas kā klienti. Lai šim pasākumam sagatavotos, tiek organizēts semināru cikls visiem interesentiem, kas būtu gatavi šādas kafejnīcas izveidot. Vairāk par atvērto kafejnīcu dienu var uzzināt, ierodoties uz pirmo semināru 8.janvārī plkst. 18:00 Alsungas TIC telpās, kurā tiks sniegts vispārīgs ieskats.

Liepāja | Apmācību cikls pieaugušo neformālās izglītības programmas "Zaļā dzīvesveida skola" moduļu "Augu mācība" un "Zaļā aptieka" apguvē

Aicinām piedalīties pieaugušo neformālās izglītības programmas „Zaļā dzīvesveida skola” moduļu „Augu mācība” un „Zaļā aptieka” apguvē, kas sāksies 2019. gada 6. janvārī plkst. 10 Liepājā, Dabas studijā, Aldaru ielā 21.

Kursos paredzēts 8 nodarbību cikls, nodarbības notiks vienu reizi mēnesī, izejamās dienās.

Ventspils novadā realizē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstītu projektu

Ventspils novada pašvaldības realizētais projekts “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)”, ko līdzfinansēja Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ir noslēdzies un pagājušā gada 27. decembrī notika objekta svinīgā atklāšana.
Projekta mērķis bija nodrošināt lībiešu zvejnieku ciemu kultūras mantojuma un tradīciju liecību saglabāšanu, pieejamību un ilgtspēju, veicot publiskās infrastruktūras atjaunošanas darbus Baltijas jūras piekrastē, Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciemā.

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, Gulbenes novada kultūras un tautas nami gada garumā pievērsa īpašu uzmanību latvisko svētku tradīciju svinēšanas pieredzei, nododot to jaunajai paaudzei.

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts veica lauku teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotāju aptauju, lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību par vietējo iniciatīvu un LEADER pieeju.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa