Tukuma novads

Tukumā - ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI UN VEICINĀŠANAI

Aicinām jauniešus vecumā no 18 – 40 gadiem uz informatīvo dienu 2018. gada 6. novembrī plkst. 10:00 Tukumā, E. Veidenbauma ielā 9 (2. stāvā).
Aicinām jauniešus, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos.

Informatīvais seminārs Tukumā | Dabas skaitīšana Latvijā,ES atbalsts mežu īpašniekiem ĪADT, Natura 2000 teritorijās , Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana,meža īpašnieku koperācijas attīstība Latvijā.MPKS Mežsaimnieks piemērs.

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā. ES atbalsts mežu īpašniekiem ĪADT, Natura 2000 teritorijās. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. Meža īpašnieku koperācija attīstība Latvijā. MPKS Mežsaimnieks pīemērs.

Lapas

Subscribe to RSS - Tukuma novads