Tukuma novads

Tukums | Informatīvs seminārs "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem"

SIA LLKC Tukuma konsultāciju birojs 05.04.2018. plkst. 10:00 Tukuma ledus hallē (Stadiona iela 3, Tukums) aicina Jūs uz bezmaksas informatīvo semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem", kas tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros.
Atbalsta: Zemkopības Ministrija un Lauku Atbalsta Dienests
Seminārā: LAD aktualitātes 2018. gadā. Aktualitātes Tukuma novada pagastos un plānotie pasākumi lauku uzņēmēju atbalstam

Tukums | Informatīvs seminārs Aktualitātes par ES atbalstu mežiem un meža veselību

ES atbalsts meža īpašniekiem. ES atbalsta projektu pieņemšanas 5.kārta (aktivitātēm - jaunaudžu retināšana, neproduktīvu mežaudžu nomaiņa, baltalkšņu audžu nomaiņa). Grozījumi ES atbalsta noteikumos. Meža veselības aktualitātes 2018.gadā. Jaunā ozolu slimība
Latvijā. Otrais solis ražīgas mežaudzes izveidē.

Tukums | Dārzkopju tikšanās

3. martā plkst. 10:00 Tukuma ledus hallē uz tradicionālo Dārzkopju dienu aicina visiem, kuriem patīk sēt, stādīt audzēt, kopt un rūpēties, lai sagaidītu lielo ziedēšanas brīnumu, un lai sagaidītu pašu audzētu ražu.
Pasākumā piedalīsies:
* Firmas "Bioefekts" speciālisti,
* Zenta Plezere ar gladiolām;
* Liāra Gintere ar dārza pupiņām;
* Maija Čerjajaka ar savu paprikas kolekciju;
* Vija Rožukalne - "Aldermaņa dārzniecība";
* Orisja Gajevska - kokaudzētava "Robežnieki";
* Sanita un Raivis Reinbergi - stādaudzētava "Puķu lauki".

Lauksaimniecības prakses, kas labvēlīgas klimatam un videi zaļināšanas prasības

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Tukums, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Lauksaimniecības prakses, kas labvēlīgas klimatam un videi
zaļināšanas prasības

Kontakti:
Sarma Rotberga
Tukuma nodaļas lauku attīstības konsultante
Telefons: 63122040
Mobilais telefons: 28381255
E-pasts: sarma.rotberga@llkc.lv

Mācības Tukumā "Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma"

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas( LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros, LAD Līguma nr. LAD030816/V35

Vietu skaits mācību grupā - ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir obligāta - t. 26535540
Mācību programmu skatiet pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Tukuma novads