Preiļu novads

Nepieciešamo dokumentu sagatavošana darba inspekcijas un ugunsdrošības pārbaudēm saimniecībā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Preiļi, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Nepieciešamo dokumentu sagatavošana darba inspekcijas un
ugunsdrošības pārbaudēm saimniecībā

Kontakti:

Jolanta Augšpūle
Uzņēmējdarbības konsultante
LLKC Preiļu birojs
Mobilais telefons: 26788681
E-pasts: jolanta.augspule@llkc.lv

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 2.mācību diena Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 31.08.2017. plkst. 11:00 organizē mācības jauniešiem aktivitātē: "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Mācību norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
Dienas programma:
1) Tirgus analīze;
2) Menedžments;
3) Prezentēšanas prasmes.
Lektors: Marika Rudzīte - Griķe

Vairāk informācijas pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, jolanta.augspule@llkc.lv vai 26788681

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 1.mācību diena Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 30.08.2017. plkst. 11:00 organizē mācības jauniešiem aktivitātē: "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Mācību norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
Dienas programma:
1) Idejas virzīšana darbībā, realizācijas uzsākšana.
2) Mārketings.
Lektors: Marika Rudzīte - Griķe

Vairāk informācijas pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, jolanta.augspule@llkc.lv vai 26788681

Informatīva diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Preiļos

Lai īstenotu savas biznesa ieceres, ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis aicināts pieteikties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”, kuras ietvaros plānota informatīvā diena, mācības un noslēdzošs biznesa ideju konkurss "Laukiem būt".

Seminārs mājražotājiem: No idejas līdz produkta veiksmīgam iznākumam

LLKC Preiļu nodaļa sadarbībā ar Preiļu novada uzņēmējdarbības centru 18.07. plkst. 11:00 organizē informatīvu semināru mājražotājiem "No idejas līdz produkta veiksmīgam iznākumam"
Semināra norises vieta: Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva iela 6 (3.stāvs)
Semināra programma:
1. Pārtikas produktu ražošanas jaunākās tendences. Jaunumi izejvielu piedāvājumā. Pārtikas ražotāju izaicinājumi. Uzņēmēju - zinātnieku sadarbība jaunu ar augstu pievienoto vērtību produktu izstrādē.
2. Aktualitātes mājražošanā.
Semināra ilgums līdz plkst. 16:00

Mācības: Izmaksu efektīvie SEG emisiju ierobežojošie pasākumi lopkopības saimniecībās energoefektivitātes optimizēšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu mācībām "Izmaksu efektīvie SEG emisiju ierobežojošie pasākumi lopkopības saimniecībās energoefektivitātes optimizēšanai".
Mācību norises laiks: 27.06.-28.06.2017. Ierašanās plkst. 10:00
Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas apmācības;
Mācību norises vieta:
27.06. SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301
28.06.

Mācības Preiļos - Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram "Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību".
Mācību norises laiks: 20.06.-21.06.2017. Ierašanās plkst. 10:00
Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas apmācības;
Mācību norises vieta:

Mācības Preiļos - Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība)

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram "Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība)".

Mācību norises laiks: 30.05-31.05.2017. Ierašanās plkst. 10:00
Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas seminārs;
Mācību norises vieta: SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301

Biedrības "Preiļu rajona partnerība" paziņojums

Biedrība " Preiļu rajona partnerība " izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu un nepārtraukto kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Diskusija: Kopējā lauksaimniecības politika -ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšana globalizācijas apstākļos Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 31.03.2017. organizē diskusiju Kopējā lauksaimniecības politika -ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšana globalizācijas apstākļos.
Norises vieta: Preiļu novada dome (2.stāva zāle), Raiņa bulvāris 19, Preiļi
Sākums plkst. 12:15
Programma:
12:15 - 13:00 Kopējās lauksaimniecības politikas izvērtējums un priekšlikumi pēc 2020.gada. Lektore: Silvija Dreijere
13:00 - 13:30 LZF aktualitātes kopējās lauksaimniecības politikas veidošanā. Lektore: Aiga Kuzma
13:30 - 14:15 Diskusija. KLP anketas aizpildīšana. Lektore: MārīteVucenlazdāne

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads