Preiļu novads

22. jūnijā Preiļos Zāļu tirgus

Lai pienācīgi sagatavotos līgošanai, Preiļu novada dome aicina pieteikties tirdzniecībai Zāļu tirgū, kas notiks Preiļos 22. jūnijā no pulksten 13.00 līdz 18.00 laukumā Raiņa bulvārī 19.
Zāļu tirgum aicina pieteikties amata meistarus tirdzniecībai ar pinumiem, māla traukiem, lina drānām, adījumiem, koka karotēm, baļļām un sudrablietām, mājražotājus un zemniekus ar lauku maizi un sieru, siltiem pīrāgiem, piparkūkām, kūpinātu gaļu, zivīm un alu, biškopjus - ar smaržīgu medu.
Zāļu tirgū gaidīti arī jāņuzāļu un vainagu tirgotāji.

Pieredzes apmaiņas brauciens "Gaļas liellopu novietņu veidi ar intensīvās un ekstensīvās audzēšanas metodēm"

LLKC Preiļu nodaļa 17.06.2016. organizē pieredzes apmaiņas braucienu "Gaļas liellopu novietņu veidi ar intensīvās un ekstensīvās audzēšanas metodēm"
Brauciena programma:
1. z/s „Graubas”, Dagdas nov.Bērziņu pag. Vaislas šķirnes dzīvnieki, turēšanas apstākļi, novietnes veids. ZS īpašniece, Veronika Lāce
2. z/s Jaunkalni, Dagdas nov., Bērziņu pagasts, Gaļas liellopu novietne - rekonstruēta kūts - tās izmaksas, priekšrocības nozares attīstībai. ZS īpašnieks Andris Mizāns

Lauku diena augkopībā demonstrējumu saimniecībās Preiļu novadā

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros tiek rīkota Lauku diena ar tēmu ''Proteīna avotu nodrošināšana bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā'' šī gada 30. jūnijā Preiļu novada, Pelēču pagasta Muceniekos.

Vairāk informācijas Inese Magdalenoka tālr. 26329462

 

Lauka smidzināju uzbūve, to noregulēšana un darbības novērtēšana

SIA LLKC Preiļu nodaļa 09. 06. 2016. plkst. 10:00 organizē izglītojošu semināru „Lauka smidzināju uzbūve, to noregulēšana un darbības novērtēšana”.  Būs iespēja uz semināru ierasties ar savu personīgo traktoru un smidzinātāju, jo būs kompetents speciālists, kurš ne tikai informēs par smidzinātāju uzbūvi, bet arī praktiski tos noregulēs. Lai novērtētu smidzinātāju kvalitāti, lūgums tos uzpildīt ar ūdeni. Semināram pieteikšanās obligāta līdz  8.jūnijam.  Pieteikties LLKC Preiļu konsultāciju birojā vai pa tālruni 26788681 Jolanta Augšpūle.

Informatīvi izglītojošs pasākums skolēniem - Preiļu 2. vidusskola

LLKC Preiļu nodaļa 12.maijā plkst. 10:00 Preiļu 2. vidusskolas telpās organizē informatīvi izglītojošu pasākumu skolēniem.
Tikšanās programma:
Uzņēmējdarbības iespējas laukos. ES fondu atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai. Jolanta Augšpūle, LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante
Praktiskais darbs skolēniem. Jolanta Augšpūle, LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Tikšanās ilgums 1.5 stundas

Seminārs Preiļos: integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasības, graudaugu, rapša un lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošana

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 10.03.2016. organizē semināru - integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasības, graudaugu, rapša un lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošana
Norises laiks: 10.03.2016. plkst. 10:00-15:30
Norises vieta: PVD 2.stāva zāle, Daugavpils iela 59, Preiļi

Preiļos - Zināšanu atjaunošana 2. augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klases profesionālo lietotāju apliecību pagarināšanai.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 23.02.2016. organizē mācības "Zināšanu atjaunošana 2. augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klases profesionālo lietotāju apliecību pagarināšanai".
Norises vieta: Pārtikas un veterinārā dienesta 2.stāva zāle, Daugavpils iela 59, Preiļi, sākums plkst. 9:00
Uz mācībām jāpiesakās līdz 22.02.2016 pie Preiļu KB augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas tel. 25907315; 26329462; e-pasts: inese.magdalenoka@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads