Krustpils novads

Informatīvs seminārs Krustpils novadā - Aktualitātes saistībā ar grozījumiem MK noteikumos par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem.

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 2. kārta, dokumentācijas sagatavošana (meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums, pārskatu iesniegšana VMD). Kā rīkoties “zem svītras” palikušajiem iepriekšējā pieteikšanas kārtā. Atbalsta pasākumu praktiskā realizēšana, procedūra pirms maksājuma saņemšanas.
Diskusija. Atbildes uz jautājumiem. Individuālās konsultācijas.

Informatīvs seminārs - Kas jāzina, saimniekojot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā?Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām zemēm, plantāciju meži, to apsaimniekošana.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Krustpils novada Atašienes pagastā. Likumdošanas akti, kas nosaka dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību. Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols” un publiski pieejamā informācija. Likumdošana par mikroliegumiem un to apsaimniekošanas kārtību. Iespējas pieteikties bioloģiski vērtīgo zālāju novērtēšanai
Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām lauksaimniecības zemēm.
Plantāciju meži, to apsaimniekošana. Plānotie ES atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem 2014.-2020. gadu periodā.
Diskusijas

Informatīvs seminārs - Kas jāzina, saimniekojot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā?Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām zemēm, plantāciju meži, to apsaimniekošana.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Krustpils novada Atašienes pagastā. Likumdošanas akti, kas nosaka dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību. Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols” un publiski pieejamā informācija. Likumdošana par mikroliegumiem un to apsaimniekošanas kārtību. Iespējas pieteikties bioloģiski vērtīgo zālāju novērtēšanai
Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām lauksaimniecības zemēm.
Plantāciju meži, to apsaimniekošana. Plānotie ES atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem 2014.-2020. gadu periodā.
Diskusijas

Lapas

Subscribe to RSS - Krustpils novads