Informatīvs seminārs - Kas jāzina, saimniekojot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā?Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām zemēm, plantāciju meži, to apsaimniekošana.

Datums: 
24. Marts, 2015
Vieta: 
Atašienes pagasts

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Krustpils novada Atašienes pagastā. Likumdošanas akti, kas nosaka dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību. Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols” un publiski pieejamā informācija. Likumdošana par mikroliegumiem un to apsaimniekošanas kārtību. Iespējas pieteikties bioloģiski vērtīgo zālāju novērtēšanai
Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām lauksaimniecības zemēm.
Plantāciju meži, to apsaimniekošana. Plānotie ES atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem 2014.-2020. gadu periodā.
Diskusijas

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
atsiene_24.03.doc613 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: