Alojas novads

Izsludināts biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā

Alojas novada pašvaldība izsludina biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā 2. kārtu. Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 no 1.septembra līdz 9.oktobrim.
Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību. Pretendents var būt iepriekš nodarbojies ar komercdarbību, tomēr patlaban nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam.
Konkursa nolikums pielikumā.

Svētki “Gaismu sauca” Alojā /Auseklim-165/

19.septembrī Alojā, svētkos „Gaismu sauca” svinēsim alojiešu izcilākā novadnieka, dzejnieka Ausekļa 165.dzimšanas dienu.

Svētkus atklāsim ar koncertu Alojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā un atceres brīdi pie dzejnieka piemiņas akmens. Viesiem būs iespēja apmeklēt Ausekļa dzimtās mājas “Sīpoli” Ungurpilī, bet Alojas kultūras namā demonstrēs videomateriālus par dzejnieku un viņa piemiņas saglabāšanu.

Seminārs mežsaimniekiem Alojā

Semināra tēmas: Meža ekonomiskās vērtība. Ekonomiskais pamatojums. Meža likums, tā mērķis, regulējošās normas. Latvijas privātie meži. Kooperācijas. Cirsmu izsoles privātajos mežos. Aicinājums apmeklēt semināru gan mežu īpašniekiem, gan kokapstrādē un mežistrādē strādājošajiem uzņēmējiem un darbiniekiem, pašvaldības darbiniekiem u.c.

Biznesa ideju konkurss Alojas novadā

Alojas novada pašvaldība izsludina biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā 2. kārtu. Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 no 1. septembra līdz 9. oktobrim.

Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību. Pretendents var būt iepriekš nodarbojies ar komercdarbību, tomēr patlaban nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

Lapas

Subscribe to RSS - Alojas novads