Aizkraukles novads

Seminārs Aizkrauklē mājražotājiem: Jaunu produktu izstrādes pamatprincipi - No idejas līdz produktam

Seminārs par tēmu no Idejas līdz produktam. LLU lektore Ilga Gedrovica stāstīs kāds ceļš ejams , lai realizētu savas idejas un kādas ir sadarbības iespējas ar zinātniekiem. Par Iespējām un izaicinājumiem vietējiem Latvijas produktiem; Jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm pārtikas produktu ražošanā; Jaunām izejvielām un kvalitatīviem nišas produktiem; Atbalsta iespējām uzņēmējiem sadarbībai ar zinātniekiem, pētījumu veikšanai un jaunu produktu izstrādei. Šis ir otrais seminārs mājražotājiem šajā gadā. Trešais būs izbraukuma seminārs uz Jelgavu oktobrī.

Fermu diena „Dārzniekos” notiks 27. jūlijā

Zālēdāju projekta ietvaros aicinām 27. jūlijā uz fermu dienu zemnieku saimniecībā “Dārznieki” par kvalitatīva zālāju apsaimniekošana lopkopības saimniecībā. 

Pasākuma tēma: „Virsaugu ietekmes vērtējums uz zelmeņa attīstību sējas gadā un pamatotas mēslošanas devas efektivitātes novērtējums daudzgadīgajā zālājā lopkopības saimniecībā”. Fermu dienas pasākumi notiks 27.  jūlijā no plkst. 11.

Pirmā daļa: Aizkraukles novada kultūras namā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē.

Darba kārtība:

Reģistrācija no plkst. 10.30–11.00.

Aizkraukles nodaļas rīkotais informatīvais seminārs: Pārtikas pārstrādes un gatavās produkcijas kvalitātes uzlabošanas iespējas - Iepakojums, kā būtisks pievienotās vērtības elements

Pārtikas iepakojuma materiāli un iepakošanas tehnoloģijas; Pārtikas iepakojuma funkcijas un radītā pievienotā vērtība.

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35 mācības Aizkrauklē : Sabiedrības un dzīvnieku veselība . Grupas nr. LLKC05Ai03

Mācību tēma : Sabiedrības un dzīvnieku veselība (t.sk. jautājumi par barības nekaitīguma prasībām, higiēnas prasībām svaigpienam, infekcijas slimībām, biodrošība, dzīvnieku ganāmpulku veselības plānu izstrāde un ieviešana). Mācību izbrauciens uz piena lopkopības saimniecību - SIA OGRES PIENS.
Mācības notiek trīs dienas _ 14.03., 21.03. un 24.03.2017.
Ar mācību programmu iespējams iepazīties pielikumā.
PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!!!

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu no 03.04.2017.-03.05.2017.

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” no 3.aprīļa līdz 3.maijam  izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, rīcībā Uzņēmuma izveidošana un attīstība.

Aizkraukles nodaļas rīkotais informatīvais seminārs: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Aizkraukles nodaļa aicina uz ikgadējo informatīvo semināru par aktualitātēm Lauku attīstības programmā - investīciju pasākumi 2017. gadā - plānotās kārtas, aktualitātes, kam pievērts uzmanību – biežāk pieļautās kļūdas. Valsts atbalsts un LEADER pasākumi, tiešo maksājumu aktualitātes. Kā arī VAAD kontrolētās Savstarpējās atbilstības prasības kas saistošas lauksaimniekiem.
Aktualitātes augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību izpildes kontrolē.
Aktualitātes augkopības nozarē ( no augsnes apstrādes līdz iegūtās produkcijas realizācijai).

Kursi - Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Aizkrauklē, LPKS "LATRAPS" telpās tiek organizēti kursi - Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.
Tuvāku informāciju par pasākumu sniegs Zane Liepiņa. Kursu sākums plkst. 10.00.
Pieteikšanās obligāta!!!

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads