Tukumā noslēgušās mācības jauniešiem

Tukuma konsultāciju birojā  26. novembrī noslēdzās mācības jauniešiem, kuras uzsāka 15 dalībnieki.  Šajā pārmaiņu laikā viss notika citādāk kā iepriekšējos gadus. Bija gan klātienes tikšanās, gan individuālas konsultācijas, gan attālinātas mācības Zoom platformā, gan tālmācības iespējas, izmantojot Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra tālmācības platformu. Šī gada notikumi ieviesa savas korekcijas, bet, pateicoties digitālajiem risinājumiem, mācības tika realizētas.

Bija interesanti gan jauniešiem, kuri apguva ideju ģenerēšanas prasmes, analīzes elementus, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi, gan mācību organizatoriem un lektoriem. Jaunieši aktīvi sadarbojās, rosinot kolēģos jaunas biznesa idejas. Mācību laikā tika apgūtas šādas tēmas: idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība; uzņēmējdarbības pamati; tirgus analīze; mārketings un reklāma; biznesa plāns; resursu izvērtējums; finanšu plānošana; aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti uzņēmējdarbības veicināšanai laukos un uzņēmēju labā prakse.

Visvairāk jauniešus iedvesmoja brauciens pie iepriekšējo gadu dalībniekiem, kuri startēja konkursā “Laukiem būt!” un tagad veiksmīgi vada savus uzņēmumus. Sākuma posmā jaunajam uzņēmējam visvairāk ir vajadzīgs uzmundrinājums, iedrošinājuma vārdi un pozitīvais piemērs, ka viss dzīvē ir paveicams.

Pieredzes apmaiņas braucienā jaunieši viesojās pie vairākiem veiksmīgiem lauku uzņēmējiem – SIA “Positive Foods” dibinātājas Ilvas Kavickas, kura dalījās par savu pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanā un zīmola vadībā, ražojot saldumus no Latvijā audzētiem augļiem un dārzeņiem, kas veikalos atpazīstami ar zīmolu “Abra”.

Ilze Kalāce-Bērziņa demonstrēja labās prakses piemēru – veselīgu un šķiedrvielām bagātu pārtikas produktu ražošanu un receptūru izstrādi SIA “Smalkais Muslis”. Šis bija iedvesmojošs brauciens.

Zoom mācībās par savu pieredzi konkursā “Laukiem būt!”, kā arī tam sekojošu projekta ideju īstenošanu, piesaistot dažādus finanšu resursus, stāstīja SIA “Immerman Woodworks” valdes priekšsēdētājs Artūrs Immermanis. Šis pieredzes stāsts raisīja ieinteresētības pilnu diskusiju par uzdrīkstēšanos, sapņiem un neatlaidību.

Mācības ir noslēgušās – priekšā pats atbildīgākais – izstrādāt savu biznesa plānu, kuru tālāk varēs iesniegt konkursā “Laukiem būt!” Vēl jāapgūst runas prasmes, lai veiksmīgi aizstāvētu savu biznesa ideju. Lai izdodas īstenot savas ieceres!

Mācības notika Valsts Lauku tīkla pasākumā “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Lita Cielava,
LLKC Tukuma konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru