Madonas zemnieki turpina izglītoties

LLKC Madonas konsultāciju birojs 26. un 27. aprīlī organizēja izglītojošo semināru lopkopībā „Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās. Aktualitātes piena lopkopībā un gaļas liellopu audzēšanā. Pārraudzības darba efektivitātes paaugstināšana”, uz kuru tika aicināti piena un gaļas liellopu saimniecību īpašnieki.

Uz divu dienu izglītojošo semināru-mācībām ieradās vairāk nekā simts dalībnieku ne tikai no mūsu pašu Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Varakļānu, Lubānas novadiem, bet arī no tuvākajiem kaimiņu novadiem. Pirmajā dienā – teorētiskajā daļā zemniekiem bija iespēja klausīties lektori, LLKC Daugavpils konsultāciju biroja lopkopības konsultanti Anitu Miltiņu, kura pēc pamatprofesijas ir veterinārārsts. Lopkopības konsultante sniedza noderīgu informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku labturību, profilaktiskajiem pasākumiem piena un gaļas liellopu saimniecībās, veterinārajām prasībām un pirmās palīdzības sniegšanu piena un gaļas liellopiem. Tika arī skatīta tēma par ganāmpulka atražošanu un ar to saistītajām problēmām. Anita Miltiņa stāstīja arī par inovācijām piena un gaļas liellopu saimniecībās.

SIA ”Agrozona” pārstāvis Māris Rudzinskis demonstrēja jaunākās tehnoloģijas lopu atražošanas procesa atvieglošanai un stāstīja par aktualitātēm piena un gaļas liellopu nozarēs tehnoloģiju jomā.

Semināra dalībniekiem bija daudz jautājumu lektoriem, no kuriem varēja secināt, ka zemnieki ir ieinteresēti arī turpināt izglītoties, uzzināt jaunumus,  lai varētu modernizēt savas saimniecības un pēc iespējas atvieglot ikdienas smago darbu ar liellopiem. Paldies Daugavpils lopkopības konsultantei Anitai Miltiņai par tik noderīgu praktisku zināšanu sniegšanu zemniekiem!

Otrajā izglītojošā semināra dienā – praktiskajā daļā tika ieplānots apmeklēt Madonas novada lopkopības saimniecības. Dienu sākām, uzklausot Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas valdes priekšsēdētāju, lopkopības speciālistu Edvīnu Broku. Viņš stāstīja par stacijas darbības aktualitātēm un AS “Latgales CMAS” vaislas buļļu piedāvājumu, ganāmpulka atražošanas un izkopšanas ekonomisko ietekmi, jaunākajām tehnoloģijām liellopu imunitātes saglabāšanai, paaugstināšanai un to praktisko pielietošanu.

Semināra dalībnieki devās uz praktiskajām nodarbībām. Pirmo apmeklējām piena liellopu saimniecību Madonas novada Sarkaņu pagasta z/s „Madaras”, kur saimnieko Jurevicu ģimene. Mūs sagaidīja saimniece – veterinārārste, liellopu mākslīgās apsēklošanas tehniķe Inga Jurevica, kura dalībniekiem stāstīja par saimniecības izveidošanas vēsturi, kā no vietējā kolhoza iegādājās vienu slaucamu gotiņu, no kuras arī pamatā tika izveidots piena liellopu ganāmpulks, kas tagad ir izaudzis jau krietni pāri 200 piena govīm. Inga Jurevica arī stāstīja par to, kā saimnieko kopā ar ģimeni, kā veic liellopu ēdināšanu un apkopšanu, barības sagatavošanu un ganāmpulka atražošanas galvenajiem nosacījumiem. Semināra dalībniekiem bija iespēja apskatīt jauno saimniecības piena liellopu fermu, ne tikai slaucamās govis, bet arī mazo piena teļu mītni ar racionāliem tehnoloģiskiem risinājumiem.

Uz izglītojošā semināra praktiskajām nodarbībām z/s “Madaras” tika uzaicināta Inese Podiņa – Mētrienas pagasta lauku attīstības konsultante, liellopu mākslīgās apsēklošanas tehniķe, kura darbībā uz piena govīm demonstrēja grūsnības noteikšanas skenera izmantošanu, pārbaudīja uz grūsnību piena govis, kuras tikušas sēklotas atšķirīgos laikos. Pirms dažiem gadiem Madonas lauksaimnieku apvienība, kuras vadītāja ir Līga Milkeviča, ar „Leader” projekta atbalstu iegādājās lauksaimniecības apvienības biedru liellopu ganāmpulku vajadzībām grūsnības noteikšanas skeneri. Inese Podiņa ne tikai praktiski demonstrēja grūsnības skeneri, bet arī pastāstīja par to, ka tiek sniegti pakalpojumi visām piena un gaļas liellopu saimniecībām, vajag tikai iepriekš zvanīt un vienoties par  pakalpojumu.

Apmeklējām Madonas novada Mārcienas pagasta Ievas Galiņas saimniecību „Lejas Vāveres”, kur audzē gaļas liellopus (Aberdinangus šķirni).  „Lejas Vāverēs” mūs sagaidīja saimnieks Jānis Vītols, kurš pastāstīja par gaļas liellopu audzēšanas saimniecības izveidi, šķirnes izvēli, ganāmpulka atražošanas galvenajiem nosacījumiem.  Jānis ļoti izsmeļoši un ar piemēriem no dzīves iepazīstināja ar savu pieredzi, stāstīja par saimniecības izveidošanu, zemes apstrādes tehnikas iegādi,  saimniekošanu bioloģiski un pirmajiem soļiem produkcijas pārstrādē, fasēšanā, realizēšanā. Saimnieks arī dalījās savās iecerēs par nākotnes plāniem, kā attīstīt saimniecību, lai tā būtu rentabla, kurā ne tikai izaudzē lopus, bet arī veic produkcijas pārstrādi un to realizē vietējam pircējam tepat mūsu zemē. Jānis Vītols ieinteresēja ar savu stāstījumu par sadarbību ar lietuviešu zemniekiem, kaimiņzemē iegūtajām zināšanām,  tehnikas un aprīkojuma cenām un iegādes iespējām Lietuvā. Mēs visi bijām vienisprātis, ka jāorganizē pieredzes apmaiņas brauciens pie Jāņa Vītola sadarbības partneriem Lietuvā. Paldies “Lejas Vāveru” saimniekiem par semināra dalībnieku uzņemšanu saimniecībā, iespēju apskatīt saimniecību, nesavtīgu savu zināšanu un noderīgas pieredzes sniegšanu mums, pārējiem lauksaimniekiem.

Par mācībām lopkopībā un kvalifikācijas paaugstināšanu pārraudzībā, mākslīgajā apsēklošanā lauksaimnieku zināšanai atgādinu, ka, organizējot dažādus seminārus lopkopībā, nereti tos apmeklē dažādu dzīvnieku sugu ganāmpulku pārraugi, gan tie, kas darbojas vienā ganāmpulkā, gan tie, kuri strādā vairākos.

Pārraugiem piecu gadu periodā ir jāapmeklē semināri un jāceļ kvalifikācija kopumā 16 stundu apjomā, no kurām astoņas ir praktiskās nodarbības. Šobrīd Lauksaimniecības datu centra reģistrā pēc katra LLKC organizētā pasākuma vai lopkopības semināra septiņu dienu laikā ir jāievada personas-pārrauga iegūtās kvalifikācijas stundas, izdalot teorētisko un praktisko stundu skaitu.  Tādējādi stundas krājas visā piecu gadu periodā, pēc kura, ja stundu skaits ir pietiekošs, pārrauga darbība automātiski pagarinās. Tas attiecas uz pārraugiem un arī uz mākslīgās apsēklošanas speciālistiem. Šo jauninājumu regulē MK noteikumi Nr. 432. Viss norit šādi – beidzas seminārs, semināra organizētājs sūta dalībnieku sarakstu uz LLKC, kur atbildīgais speciālists arī iegūtās stundas ievada Lauksaimniecības datu centra reģistrā.

Madonas konsultāciju birojs informē, ka pavasara semināru sezona ir veiksmīgi noslēgusies. Tagad zemniekiem ir saspringts darba laiks līdz rudenim, kad atkal aicināsim lauksaimniekus izglītoties. Novēlam ražīgu sezonu, kuplu zelmeni ganībās, pļavās un saulainu siena laiku!

Anita Briška,

LLKC Madonas biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru