Jaunieši attīsta biznesa idejas uzņēmējdarbības kursā “Laukiem būt!”

GalerijaPrint

Jauniešu vidū uzņēmējdarbības jēdziens nav svešs. Tas tiek popularizēts, kā arī tiek piedāvātas daudzas atbalsta programmas, taču mēs bieži baidāmies rīkoties un riskēt, jo visa pamatā ir neziņa par tālāk notiekošo.  Lai šo barjeru būtu vieglāk pārkāpt, LLKC Rēzeknes nodaļā tikās aktīvi jaunieši, lai uzsāktu mācības, kuru pamatā ir intensīvs uzņēmējdarbības kurss. Tā laikā jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem ieskatās ideju ģenerēšanas, mārketinga, finanšu, projektu piesaistes un tirgus izpētes jomā, kā arī apmeklē veiksmīgus lauku uzņēmējus.

Jaunieši 12. novembrī tikās pirmajā mācību dienā, kurā lektore Marika Rudzīte-Griķe (uzņēmuma “ArGaumi” vadītāja, idejas autore “Handmade Latgola”) pārrunāja tādus uzņēmējdarbības aspektus kā  ideju ģenerēšana un definēšana, tās virzīšana, īstenošanas posmi, kā arī savas idejas prezentēšana potenciālajiem investoriem un klientiem.

Jaunieši darbojās praktiski, kā arī aktīvi veidoja diskusiju par brīvajām ideju nišām Latvijas tirgū. Kursa laikā jaunieši tikās arī ar mārketinga speciālisti, RTA docētāju Ivetu Dembovsku, kuras vadībā pēc savas idejas izkristalizēšanas veica pirmos soļus tirgus analīzē, konkurentu apzināšanā, potenciālo klientu loka iezīmēšanā, kā arī sprieda par biznesa plāna nepieciešamību uzņēmējdarbības pirmsākumos. Nodarbībā par papildus līdzekļu piesaisti stāstīja Rēzeknes rajona kopienu partnerības pārstāve, uzsverot LEADER projektu konkursa iespējas, savukārt  finanšu institūcijas ALTUM pārstāve vērsa uzmanību uz nosacījumiem, kas jāievēro, lai saņemtu finanšu institūcijas atbalstu.  Mācību gaitā dalībnieki apmeklēja arī  LIAA Rēzeknes biznesa inkubatoru, kur tā vadītāja Skaidrīte Baltace iepazīstināja ar iespējamo sadarbību un esošajiem inkubatora dalībniekiem.

Mācību procesa ietvaros tika rīkots pieredzes apmaiņas brauciens, kura laikā notika viesošanās pie 2016. gada konkursa “Laukiem būt!” pirmās vietas ieguvēja Andra Višņevska (zīmola “Obeliskfarm” īpašnieka). Andra ģimenes iesāktā ideja par kaņepu audzēšanu un produktu ieguvi pāraugusi stabilā, atpazīstamā zīmolā, kas šobrīd ir populārs gan latviešu vidū, gan arī ienāk ārzemju tirgū. Viņš arī uzsvēris jauniešiem dotās iespējas nozīmīgumu tik īsā laika posmā apgūt uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamos pamatus. Šobrīd lielu popularitāti ieguvis arī Rēzeknes novada uzņēmums “KUUP”, kuru pārvalda Oskars Maculevičs kopā ar sievu Jolantu. Uzņēmums izvietojies bijušās Lendžu pamatskolas telpās, izplatot kafijas smaržu skolas gaiteņos. Oskars un Jolanta sirsnīgi padalījās ar viņu idejas pirmsākumiem, pašreizējo  attīstības ceļu, kā arī nākotnes plāniem, cienājot mācību dalībniekus ar tasīti gardas kafijas. Pēc neliela atslodzes brauciena, jaunieši metās finanšu biezokņos, kur viņus pavadīja Artūrs Šķesters. Lektors uzsvaru  lika uz to, lai jaunieši maksimāli reāli apzinās visas izmaksas, laužot stereotipus par ātru un vieglu peļņu jau pašā uzņēmuma darbības sākumā, kā arī apgūt zināšanas, kas ļaus pārvarēt finansiālās grūtības idejas attīstības posmā. Jaunieši trenējās arī idejas prezentēšanā, lai pārvarētu uztraukuma barjeru, izkoptu prezentēšanas prasmi un rastu labāko veidu savas idejas reklāmai.

Mācību laikā noskaidrojās, ka dalībnieku idejas lielākoties vērstas  tehniskā virzienā, piemēram, jaunieši vēlas īstenot ideju par siltumnīcas regulācijas komplektu, 3D printeru izveidi un CNC darbgaldu ražošanu, kā arī dažādu dizainu priekšmetu ražošanu, izmantojot 3D printeri, masīvkoku un pārstrādātus koka dēļus. Attīstāmo ideju vidū ir vieta arī tūrisma attīstībai Latgalē, veidojot jaunu pasākumu ēku un izzinošas radošās darbnīcas. Patlaban ir tapuši projektu ideju apraksti, bet jaunieši nepacietīgi gaida konkursa “Laukiem būt!” izsludināšanu, kur, iesniedzot biznesa idejas, viņi varēs cīnīties par naudas balvām savas idejas realizācijai.

Mācības notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Santa Kļaviņa,

LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru