Idejas atšķirīgas, interesantas, pārdomātas un reālas

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ik gadu organizē intensīvu piecu dienu mācību kursu lauku jauniešiem ar mērķi attīstīt un atbalstīt viņu uzņēmējdarbības idejas. Mācības nodrošina 26 biroji visā Latvijā, protams, arī Ventspils novadā. Mācībās piedalījās jaunieši vecumā līdz 40 gadiem un pārsvarā mācības notika Zoom vidē, lai gan daļēji arī klātienē, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, darbojoties zaļajā režīmā.

Mācības sākās 15. oktobrī ar iedvesmojošu LLKC valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Cimermaņa uzrunu, Lauku attīstības nodaļas vadītājas Elīnas Ozolas un projektu vadītājas Zanes Zirnes motivējošu aicinājumu nebaidīties īstenot dzīvē savus sapņus. Pēc LLKC centra pārstāvju ceļavārdiem ar jauniešiem daļēji klātienē, daļēji Zoom vidē tikās iepriekšējo gadu mācību dalībniece Sanita Ālīte un VRG pārstāve, biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” konsultante Evita Roģe, kuras mudināja jauniešus aktīvi interesēties par līdzfinansējuma piesaisti, realizējot savas biznesa idejas. Evita iepazīstināja mācību dalībniekus ar daudzām veiksmīgām Ventspils novadā īstenotām uzņēmējdarbības idejām.

Turpmākās mācību dienas noritēja spraigā darbā, piedaloties attālinātajās nodarbībās, ko vadīja pieredzējuši un kompetenti lektori, kuri virzīja mācību dalībniekus tuvāk īstermiņa mērķim – definēt savu biznesa ideju, izstrādāt biznesa plānu un varbūt piedalīties konkursā “Laukiem būt!”, kā arī ilgtermiņa mērķim –  nodibināt uzņēmumu un veiksmīgi realizēt savu ideju dzīvē. Tika aptvertas visdažādākās tēmas – ideju ģenerēšana, uzņēmējdarbības pamati, grāmatvedība, finanšu naudas plūsma, tirgus izpēte, mārketings un reklāma, projektu vadība, publiskā runa un daudz kas vēl. Ļoti ērti bija tas, ka LLKC Lauku attīstības nodaļas speciālisti nodrošināja lekciju ierakstus tālmācības platformā, lai mācību dalībnieki varētu noklausīties lekcijas vēlreiz, ja rodas tāda interese un vajadzība.

Mācību noslēguma tikšanās Ventspils birojā notika 1. decembrī daļēji attālināti un daļēji klātienē. Visi dalībnieki ar lielu interesi noskatījās un piedalījās interaktīvā lekcijā “21. gadsimta pieprasītākās prasmes uzņēmējdarbībā – labi tās zināt, apgūt un pielietot”. Lekcija bija īsts iedvesmas avots biznesa ideju prezentēšanai, ko kopīgi īstenoja Ventspils un Talsu konsultāciju biroji sadarbībā ar ekspertiem – Terēzi Riekstiņu, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāju, uzņēmēju un mentori un valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM speciālisti Zaigu Jaunzemi. Ekspertes iedziļinājās ikkatrā idejā un sniedza lietderīgus ieteikumus un padomus, kā veiksmīgi risināt problēmjautājumus un veiksmīgi attīstīt biznesa plānu.

Jaunieši bija nopietni gatavojušies pasākumam un ar lielu atbildību prezentēja savas idejas. Priecēja fakts, ka idejas kā Talsu, tā Ventspils novada jauniešiem bija ļoti atšķirīgas, interesantas, pārdomātas un reālas. Piemēram, Ventspils novada Vārves pagasta Cirpstenes ciemā jau nākamgad vietējos un ārzemju viesus gaidīs jauns kempings ar ļoti pārdomātu vīziju par sava reģiona popularizēšanu un kulinārā mantojuma piedāvājumu tūristiem. Izmantojot LEADER līdzfinansējumu, Tārgales pagastā taps mūsdienīga papīra salmiņu ražotne, kas specializēsies tieši private label tirgū. Visdrīzāk, ka tuvākajos gados varēsim doties uz Piltenes pagasta Ūdrandes ciemu pēc veselīgām un gardām ābolu sulām, jo tur taps sulu ražotne.  Konstruktoru grupa izstrādājusi prototipu ergonomiskam zemeņu novākšanas agregātam ar saules baterijām, kas ievērojami atvieglos roku darbu nelielās augkopības saimniecībās un drīzumā jau būs gatavi piedāvāt to tirgū. Puzes pagastā jauniete apsver domu par augļu un ogu pārstrādes uzsākšanu, jo vecākiem pieder augkopības saimniecība. Klausītājus tiešām aizrāva jaunas Ziru pagasta biškopes biznesa ideja, kas jau tiek realizēta dzīvē – bišu otrais mūžs. Jauniete saglabā bojā gājušās bites un ievieto tās īpaša materiāla caurspīdīgās rotās – kulonos, auskaros, piekariņos. Šādām rotām ir liels pieprasījums kā Eiropas valstīs, tā ārpus Eiropas robežām. Iedvesmojoties no mācībām, jauniete attīstīs savu uzņēmējdarbību, dažādojot dabas materiālu produkcijas piedāvājumu un meklējot jaunus noieta tirgus.

Jauniešu idejas bira kā no pārpilnības raga. Līdz konkursam laika palicis maz un, šķiet, ka konkurence šogad būs īpaši asa. Potenciālie dalībnieki jau aktīvi strādā pie biznesa plānu noslīpēšanas. Tas priecē, jo parāda, ka laukos ir aktīvi, zinātkāri, darbīgi un mērķtiecīgi jaunieši, kam nepieciešams vien neliels atbalsts, un dzīvē tiks īstenotas inovatīvas idejas, kas nesīs to realizētājiem ne tikai jaunus, daudzsološus izaicinājumus, bet arī prieku un labklājību.

Ventspils konsultāciju birojs ir gandarīts par mācību rezultātu, par jauniešu aktīvu dalību, par brīnišķīgām biznesa idejām. Novēlam visiem izdošanos, veiksmi un neatlaidību ceļā uz savu mērķi! Vēl tiksimies pieredzes braucienā, tad konkursā un pēc tam – jaunajos uzņēmumos!

Paldies visiem mācību dalībniekiem un organizatoriem, paldies Talsu un Kuldīgas birojiem par atsaucību un sadarbību, īpašs paldies Zanei Zirnei par pleca sajūtu ikdienā!

Īrisa Roze-Posuma,
LLKC Ventspils biroja vadītāja

Pievienot komentāru