15.10.2021.| ZOOM platforma| "Laukiem būt!" informatīvā diena| Tukums