15.10.2021 | "Laukiem Būt!" informatīvā atklāšanas diena | Ogre

Datums: 
15. Oktobris, 2021

Jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos aicināti pieteikties informatīvajai dienai par mācībām “Laukiem būt!”, kuras jau desmito gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 15. oktobrī.

Mācības, kuras notiek 26 LLKC birojos visā Latvijā, ir lieliska iespēja īstenot ne vien savu biznesa ideju laukos, bet arī saprast, cik tā dzīvotspējīga. Tā ir arī iespēja rast komandu un sadarbības partnerus jaunu ideju īstenošanai. Mācībās var piedalīties visi interesenti vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri savu ideju vēlas īstenot lauku reģionos.

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, mācības plānotas kā klātienē, tā neklātienē septiņu dienu garumā: 1 informatīvā/pieredzes apmaiņas diena; 5 mācību dienas (intensīvs mācību un praktisko nodarbību kurss 25 astronomisko stundu garumā); 1 noslēguma/prezentāciju diena.

Lai pārliecinātos par savas idejas dzīvotspēju, piecu mācību dienu laikā jauniešiem būs iespēja satikt iedvesmojošus lektorus, izstrādāt savai idejai biznesa plānu, veikt finanšu aprēķinus. Varēs gūt arī izpratni, kā ģenerēt idejas, kas ir definēšana un attīstība, apgūt uzņēmējdarbības pamatus, tirgus analīzi, mārketingu un reklāmu, izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Neatsverams šo mācību ieguvums, kā ik gadu norāda to dalībnieki, ir iegūtie kontakti un pārliecība par savām spējām veidot biznesu.

Izejot intensīvu 5 dienu bezmaksas mācību kursu, dalībnieki saņems sertifikātu, kas būs kā ceļazīme dalībai konkursā un cīņai par naudas balvām savas idejas īstenošanai. Konkurss notiks 2022. gada pirmajā ceturksnī.

Uzziņai:
“Laukiem būt!” mācībās līdz šim piedalījušies 1942 jaunieši. Konkursā startējuši 513 jaunieši.

Plašāka informācija: Zane Zirne, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja, tālr. 25560846, e-pasts: laukiembut@llkc.lv, “Laukiem būt!” Facebook lapā https://www.facebook.com/Laukiembut un Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://laukutikls.lv/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana

Atnāc uz informatīvo dienu Ogres birojā un uzzini vairāk!
Kad? 15. oktobrī 10:00

Informācija un pieteikšanās: 28331239, elina.masteiko@llkc.lv

“Laukiem būt!” mācības tiek organizētas VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: